Papież: patrzcie na innych oczami Jezusa, który pragnie spotkać każdego

"Jest tylu mężczyzn i kobiet, którzy wciąż potrzebują Ewangelii, nie tylko w tak zwanych «regionach misyjnych», ale także na zmęczonym, starym Zachodzie. Spójrzcie na każdego z nich oczami Jezusa, który pragnie spotkać każdego - każdego!" - mówił papież do przedstawicieli Zgromadzenia Ducha Świętego pod Opieką Niepokalanego Serca Maryi.

Papież w poniedziałek, 8 maja spotkał się z przedstawicielami Zgromadzenia Ducha Świętego pod Opieką Niepokalanego Serca Maryi (duchaczami). Franciszek nawiązał do hasła kongregacji zgromadzenia, które stanowią słowa z Księgi proroka Izajasza: „Oto Ja dokonuję rzeczy nowej” – (Iz 43, 19). Te słowa – zauważył papież – bardzo dobrze odzwierciedlają podstawowe wartości charyzmatu zgromadzenia: odwagę, otwartość i poddanie się działaniu Ducha, aby mógł dokonywać nowych rzeczy.

Papież Franciszek przypomniał, że zgromadzenie powstało 175 lat temu. Wspólnota jest dzisiaj obecna w sześćdziesięciu krajach świata na pięciu kontynentach, z około 2,6 tys. zakonnikami oraz z wieloma współpracującymi z nimi osobami świeckimi. Franciszek zaznaczył, że zgromadzenie dzięki gotowości do zmian i wytrwałości pozostało wierne duchowi początków: ewangelizacji ubogich, podjęciu misji tam, gdzie nikt inny nie chce iść, zaangażowaniu po stronie najbardziej opuszczonych, z poszanowaniem dla narodów i kultur.

„Pozwólcie Duchowi Świętemu, aby was oświecił”

Ważnym elementem misji pozostaje także formowanie miejscowych duchownych i świeckich dla integralnego rozwoju człowieka w klimacie braterstwa oraz prostocie życia, a także w wytrwałości modlitwy. Papież dodał, że otwarty i pełen szacunku charyzmat zgromadzenia jest bardzo cenny w świecie, w którym wyzwanie interkulturowości i integracji są szczególnie żywe i naglące. Następnie wezwał zebranych, aby z odwagą i wewnętrzną wolnością pielęgnowali go i czynili żywą cechą swojego apostolatu.

Jest tylu mężczyzn i kobiet, którzy wciąż potrzebują Ewangelii, nie tylko w tak zwanych «regionach misyjnych», ale także na zmęczonym, starym Zachodzie. Spójrzcie na każdego z nich oczami Jezusa, który pragnie spotkać każdego – każdego! Nie zapominajcie o tym: wszystkich – uczynić siebie szczególnie bliskim najuboższych, dotykając ich swoimi rękami, wbijając swój wzrok w ich oczy – podkreślił papież.

I aby wnieść do każdego świeże i ożywcze tchnienie Jego Ducha, który jest prawdziwym «protagonistą misji», pozwólcie się Jemu prowadzić, ponieważ «nie ma większej wolności niż ta, która pozwala się prowadzić Duchowi Świętemu, wyrzekając się wyrachowania i kontrolowania wszystkiego». Pozwólcie Mu, aby was oświecił, aby wami kierował, aby was popchnął tam, gdzie chce, bez stawiania warunków, bez wykluczania kogokolwiek, ponieważ to On wie, co jest potrzebne w każdym wieku i w każdym momencie – dodał.

KAI, pa/Stacja7