Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej

O Stowarzyszeniu

O NAS
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików, działających na terenie całej Polski. Zasadniczo KSM tworzy młodzież w wieku od 14 do 30 lat.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to grupa “do tańca i różańca”.
W oddziale parafialnym czeka na Ciebie:
 • formacja, Q&A, czyli porozmawiajmy spokojnie o…
 • organizacja, dobrze nam razem!
 • pogadanka, 100 pytań do duszpasterza?
 • kultura, potęga twórczości
 • dzielenie Ewangelią, Evangelion
 • integracja, integratki

Na poziomie Archidiecezji spodziewaj się:

 • warsztatów
 • koncertów
 • dyskusji
 • obozów wakacyjnych Wakacje od Boga
 • zjazdów oddziałów parafialnych w ramach rekolekcji
Celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego, zgodnie z pozdrowieniem: ,,Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie- Gotów!”
Najwyższą władzą w diecezji jest Zjazd Diecezjalny złożony z Prezesów, Delegatów oraz Księży Asystentów z Oddziałów Parafialnych.
Zjazd Diecezjalny raz na 2 lata wybiera Zarząd Diecezjalny oraz Diecezjalną Komisję Rewizyjną, z zastrzeżeniem, iż Prezesa Diecezjalnego nominuje Biskup Ordynariusz spośród trzech kandydatów wskazanych przez Zjazd.
DOŁĄCZ DO NAS!
Aktualności

We wspólnocie

ks. Kamil Falkowski
Asystent diecezjalny KSM AW

Ksiądz Kamil Falkowski