Wspólnota Sant’Egidio

O formacji

Wspólnota Sant’Egidio powstała w Rzymie w 1968 roku, na fali Soboru Watykańskiego II. Dziś jest to ruch ludzi świeckich, do którego należy ok. 60.000 osób, zaangażowanych w ewangelizację i służbę ubogim w 75 krajach.

Wszystkie wspólnoty Sant’Egidio żyją tą samą duchowością, a fundamenty charakteryzujące drogę Wspólnoty to:
– Modlitwa, która towarzyszy życiu Wspólnoty i każdego z jej członków, jest centrum i wyznacza jego kierunek.
– Przekazywanie Ewangelii, która jest sercem życia Wspólnoty.
– Solidarność z ubogimi. W formie bezinteresownej służby, w duchu „Kościoła wszystkich, a zwłaszcza ubogich” (Jan XXIII).
– Ekumenizm. Poprzez przyjaźń i modlitwę poszukiwanie jedności pomiędzy chrześcijanami całego świata.
– Dialog, który Sobór Watykański II wskazuje jako drogę pokoju i współpracy pomiędzy religiami, sposób życia oraz metodę pojednania w konfliktach.

Początki
Wspólnota Sant’Egidio zrodziła się w Rzymie w 1968 roku z inicjatywy niespełna dwudziestoletniego chłopaka – Andrei Riccardiego. Zebrał on grupę licealistów aby słuchać i wspólnie wcielać w życie Ewangelię. Odniesieniem była dla nich pierwsza wspólnota chrześcijańska z Dziejów Apostolskich i postać św. Franciszka z Asyżu.

Ta początkowo mała grupa wyszła na peryferie miasta, pomiędzy baraki otaczające Rzym, w których żyło dużo ubogich imigrantów, i otworzyła świetlicę dla dzieci nazwaną „Scuola Popolare”. Dzisiaj ubodzy, z którymi przyjaźni się Wspólnota to także bezdomni, starsi, samotni i chorzy, osoby niepełnosprawne, imigranci, więźniowie, chorzy na AIDS w Afryce. Znana jest także ze swego zaangażowania na rzecz pokoju.

W Warszawie Wspólnota Sant’Egidio istnieje od 2008 roku.
Tworzy ją grupa kilkudziesięciu młodych ludzi spotykających się regularnie na modlitwie w kościele pw. Wszystkich Świętych. Raz w tygodniu w centrum miasta przygotowujemy „kolację na ulicy”. Innego dnia odwiedzamy grupy bezdomnych mieszkające na peryferiach miasta. Ważnym wydarzeniem jest Wigilia z Ubogimi, która w 2015 roku zgromadziła 350 ubogich, angażując w przygotowania ponad 500 młodych ludzi. Warszawska Wspólnota Sant’Egidio raz w tygodniu odwiedza także jeden ze stołecznych Domów Pomocy Społecznej dla osób starszych i chorych. Stałymi punktami, na które zapraszamy wszystkich chcących się razem z nami modlić jest Modlitwa o pokój połączona z wykładami o sytuacji w krajach ogarniętych konfliktami oraz Modlitwa za chorych.

Organizując liczne spotkania na warszawskich uczelniach, w liceach oraz instytucjach kultury, staramy się opowiadać o sytuacji bezdomnych i starszych osób, łamać stereotypy krzywdzące ubogich oraz zachęcać młodych ludzi do bezinteresownego zaangażowania na rzecz potrzebujących oraz pokoju i przyjaźni między narodami.

Galeria