Wspólnota mam przy parafii bł. Władysława z Gielniowa

O wspólnocie

Celem wspólnoty jest wspieranie matek w dobrym przeżywaniu macierzyństwa w wymiarze duchowym – przez jednoczenie matek (z Ursynowa, innych dzielnic oraz okolic Warszawy).

Spotykamy się na wspólnej Eucharystii w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 10:00.

Rozważamy Słowo Boże w trzecie środy miesiąca.

Modlimy się różańcem przed Najświętszym Sakramentem od poniedziałku do piątku o godz. 9:15 i 10:00.

Mamy kilkadziesiąt róż różańcowych, które zrzeszają matki modlące się w różnych intencjach (mężów, dzieci, rodziny, rodziców i rodzeństwo, zmarłych, kapłanów, o nowe powołania, chorych i cierpiących, rządzących Polską, wynagradzające).

Raz w roku mamy ze wspólnoty udają się na pielgrzymkę.

Prowadzimy także regularne spotkania służące rozmowie i dzieleniu się trudami codzienności, a także wymianę informacji, ułatwiającej zaradzanie codziennym potrzebom kobiet przez główną grupę mailingową (do której należy przeszło 250 matek) oraz podgrupy poświęcone konkretnym aspektom życia matki. Jest to tzw. „mamowy zapytajnik” – służący wymianie informacji oraz wymianie rozmaitych rzeczy.