Wspólnota MAMRE
O formacji

Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE to, w świetle prawa kanonicznego, stowarzyszenie wiernych o charakterze prorodzinnym, a w świetle prawa państwowego, to organizacja Kościoła Katolickiego. Główna siedziba Wspólnoty znajduje się w Częstochowie, prężnie działamy również w wielu innych diecezjach, także w Archidiecezji Warszawskiej. Moderatorem Wspólnoty, która dziś liczy już ok. 2 000 osób, jest ks. dr Włodzimierz Cyran. W Warszawie moderatorem diecezjalnym, czyli ustanowionym przez biskupa opiekunem Wspólnoty na tym terenie, jest ks. Jarosław Bonarski.

W Warszawie Wspólnota liczy już ponad 100 osób będących członkami lub kandydatami oraz coraz większą liczbę sympatyków. Organizujemy i uczestniczymy w różnych wydarzeniach ewangelizacyjnych i modlitewnych. Prowadzimy spotkania otwarte dla wszystkich zainteresowanych oraz zamknięte, tylko dla członków Wspólnoty. Angażujemy się w dzieła ewangelizacji oraz dzieła charytatywne. Posługujemy w specjalnie wyznaczonych diakoniach, realizując konkretne cele i działania, by dzielić się wiarą, nadzieją i miłością z innymi.

Członkowie oraz kandydaci regularnie formują się na spotkaniach przygotowujących do posługi ewangelizacyjnej. Przez lekturę dokumentów Kościoła Katolickiego poszerzają swoją wiedzę teologiczną, a przez czytanie Pisma Świętego oraz modlitwę pogłębiają relację z Panem Bogiem. Wspólnota działa według Statutu i 12 Drogowskazów, które określają wspólnotową duchowość oraz zasady i zobowiązania jej członków. Głównym celem Wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre jest głoszenie Królestwa Bożego i szukanie go poprzez ewangelizację i służbę Kościołowi, a szczególnie rodzinie.

Główne ośrodki Wspólnoty znajdują się w Częstochowie i w Albertowie. Na terenie Archidiecezji Częstochowskiej odbywają się cztery spotkania otwarte w miesiącu, podobne wydarzenia organizowane są na terenach poszczególnych diecezji. Członkowie i kandydaci biorą udział w rekolekcjach zimowych oraz letnich organizowanych przez Wspólnotę, a raz w roku wszyscy spotykają się na uroczystości Przymierza, odnawiając przyrzeczenia dalszego życia zgodnie z Drogowskazami, które w oparciu o Pismo Święte i Tradycję Kościoła wskazują kierunek chrześcijańskiego rozwoju.

Patronami Wspólnoty są: Najświętsza Maryja Panna, Święty Andrzej Bobola oraz święty Józef – opiekun kapłanów Wspólnoty.

We wspólnocie

Opiekun Wspólnoty

Ksiądz Jarosław Bonarski