Papież: Jezus jest drogą, którą należy podążać

"Jezus jest drogą, a zatem wiara w Niego nie jest «zbiorem idei», w które należy uwierzyć, ale drogą, którą należy przebyć, podróżą, którą trzeba odbyć" - powiedział papież Franciszek w rozważaniu przed modlitwą „Regina Caeli”.

Papież nawiązał do fragmentu Ewangelii czytanego w V niedzielę wielkanocną roku A (J 14, 1-12), zaczerpniętego z ostatniej mowy Jezusa przed śmiercią. Zatrwożonym uczniom Jezus wskazuje cel ich drogi, i sposób dotarcia do tego miejsca – domu Ojca, w którym jest miejsce dla każdego z nas. To Słowo jest źródłem pociechy i nadziei. Jezus się od nas nie odseparował, lecz otworzył nam drogę, antycypując nasz cel ostateczny: spotkanie z Bogiem Ojcem, w którego sercu jest miejsce dla każdego z nas – stwierdził Franciszek.

Papież zachęcił, byśmy nie tracili z oczu celu, chociaż dzisiaj grozi nam, że zapomnimy o nim i o najważniejszych pytaniach życiowych. Bez nich ograniczamy naszą egzystencję jedynie do teraźniejszości. Nasza ojczyzna jest jednak w niebie (por. Flp 3,20), nie zapominajmy o wielkości i pięknie celu! – zaapelował.

„Oto kompas do osiągnięcia nieba”

Ojciec Święty odpowiadając na pytanie „jak tam dojść?” przytoczył słowa Jezusa. „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6). Sam Jezus jest drogą, którą należy podążać, aby żyć w prawdzie i mieć życie w obfitości. On jest drogą, a zatem wiara w Niego nie jest «zbiorem idei», w które należy uwierzyć, ale drogą, którą należy przebyć, podróżą, którą trzeba odbyć, pielgrzymowaniem z Nim. Jest to podążanie za Jezusem, bo On jest drogą, która prowadzi do niegasnącego szczęścia. Jest to naśladowanie Go, zwłaszcza w gestach bliskości i miłosierdzia wobec innych. Oto kompas do osiągnięcia nieba: kochać Jezusa, drogę, stając się znakami Jego miłości na ziemi – podkreślił Franciszek.

Papież zachęcił, byśmy nie dali się przytłoczyć teraźniejszości i wznieśli spojrzenie ku Niebu, pamiętając, że jesteśmy powołani do wieczności, do spotkania z Bogiem. Zaapelował ponowienie do wyboru Jezusa, decyzji, aby Go miłować i za Nim iść.

KAI, pa/Stacja7