Domy rekolekcyjne

Domy rekolekcyjne na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej

Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury (ECCC)
04-984 Warszawa-Falenica, ul. Olecka 30
tel: (0-22) 8720441, fax: (0-22) 8720285
e-mail: eccc@pro.onet.pl
www.eccc.pl
45 miejsc

Salezjański Ośrodek Misyjny
02-829 Warszawa, ul. Korowodu 20
tel. 022 644 86 78, fax 022 644 86 79
e-mail: misje@salezjanie.pl
www.misje.salezjanie.pl
30 miejsc

Dom Zakonny Braci Mniejszych – Franciszkanów OFM

05-420 Józefów k. Otwocka, al. Przyszłości 8
tel. 22 789 29 10, 517 184 134
e-mail: franciszkanie.jozefow@gmail.com
http://www.dolorysci.opoka.org.pl/

Dom Formacyjny Sióstr Loretanek i Sanktuarium MB Loretańskiej, Loretto
07-220 Kamieńczyk n. Bugiem
tel. 029 741 17 87, tel./fax 029 741 17 37

Dom Ojców Szensztackich
05-410 Józefów 3, ul. Nowowiejska 12
tel. 022 789 55 60, 789 56 38, fax 789 21 83

Dom Prowincjalny Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi
05-402 Otwock Świder, ul. Bronisława Czecha 9/11
tel. 022 779 34 24, 779 73 75

Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów
05-400 Otwock, ul. Żeromskiego 6/Prusa 4
tel. 022 779 29 92; fax 022 788 72 32
150 miejsc

Dom Rekolekcyjny Opatrzności Bożej
05-075 Warszawa-Wesoła, ul. Ks. Skargi 2
tel. 022 773 51 10, fax 022 795 60 46
e-mail: wesola@chemin-neuf.pl
100 miejsc

Dom Sióstr Benedyktynek Sakramentek
Niegów-Samaria
07-230 Zabrodzie
tel./fax 029 757 12 82

Dom Sióstr Benedyktynek Misjonarek
Otwock-Śródborów
05-206 Otwock, ul. Reymonta 68/70
tel. 022 779 31 74

Dom Sióstr Służebnic Ducha Świętego
05-070 Sulejówek, ul. Wspólna 45
tel. 022 783 27 49

Dom Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
05-070 Sulejówek, ul. Poprzeczna 1
tel. 022 783 13 64

Instytut Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła
Choszczówka
03-052 Warszawa, ul. Świerkowa 4
tel. 022 614 65 13

Mariański Dom Rekolekcyjny „Betlejem”
05-070 Sulejówek, ul. Mariańska 9
tel: 022 783 15 00
strona: www.sulejowek.marianie.pl
e-mail: mdr@marianie.pl