Dzielne Niewiasty

O NAS

Dzielne Niewiasty to spotkania dla kobiet wierzących i poszukujących każdego stanu i wieku, pragnących spotkania z Bogiem żywym, kształtującym przez Ducha Świętego naszą kobiecość w każdym wymiarze.

Chcemy, aby owocem tego spotkania stało się formowanie w nas postawy ufności i nadziei, że jesteśmy kochane przez Boga. Nadzieja ta nadaje sens naszemu życiu i prowadzi do dzielenia się – „uobecniania” jej w naszych środowiskach życia i pracy poprzez miłość i służbę oraz zaangażowanie w życie Kościoła i społeczeństwa.

Wzorem i przewodniczką jest dla nas Maryja – Matka Nieustającej Pomocy – najdoskonalszy wzór kobiecości.

Dzielna Niewiasta to bohaterka biblijnego poematu z Księgi Przysłów. Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły (Prz 31,10).

Spotykamy się w soboty raz w miesiącu od września do czerwca oraz na organizowanych przez nasze środowisko letnich rekolekcjach. Nasze spotkania to czas dla ducha i ciała, to czas dla siebie nawzajem w kobiecym gronie. Spotkania składają się z warsztatów, konferencji i modlitwy z duszpasterzem. Możemy na nich rozwijać naszą kobiecość w każdym wymiarze: duchowym, fizycznym, intelektualnym i emocjonalnym. Uczymy się żyć w obfitości jako ukochana córka Boga.

Jesteś szczególna, wyjątkowa i niepowtarzalna, a Boża miłość do Ciebie jest niezrównana, niezachwiana i nieustająca. Dołącz do Dzielnych Niewiast. Zapraszamy.

Miejsce spotkań: Warszawa, ul. Piesza 1, Parafia św. Klemensa Hofbauera
Koordynatorka: Agnieszka Kałuża
Duszpasterz: o. Paweł Drobot CSsR
Kontakt: dn.warszawa@gmail.com
Strona internetowa: www.dzielneniewiasty.pl