Duchowieństwo

W Archidiecezji Warszawskiej inkardynowanych jest 810 księży. To nie wszyscy, którzy tu posługują. Wielu należy do zakonów lub zgromadzeń zakonnych, wielu pochodzi z innych diecezji, lecz pracują lub studiują w Warszawie. Podobnie, wielu warszawskich księży pracuje poza diecezją, a nawet zagranicą.

Księża posługują w różny sposób. Przede wszystkim w parafiach, jako proboszczowie i wikarzy. Są też księża rezydenci. Są tacy, którzy oprócz zadań parafialnych mają też inne – są duszpasterzami stanów i zawodów na terenie całej diecezji, a nawet całego kraju. Kilku księży sprawuje też funkcje ogólnodiecezjalne: pracują w kurii, w seminarium bądź innych instytutach Archidiecezji Warszawskiej.