Kościoły

Kościoły w diecezji

W Archidiecezji Warszawskiej jest 229 kościołów, w samej Warszawie 105. Wśród nich wyróżniają się: katedra, Świątynia Opatrzności Bożej oraz kościoły, które zyskały miano sanktuariów. Warszawa skupia kościoły o dużej wartości historycznej, jak i te w budowie w nowo powstających parafiach

Kościoły w budowie