Akademia Katolicka w Warszawie (AKW) – Collegium Joanneum

O miejscu

Dzieje Akademii Katolickiej w Warszawie (AKW) – Collegium Joanneum sięgają lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku, tak trudnych w życiu Kościoła w Polsce. Wydarzenia tamtych lat sprawiły, że Kościół w Archidiecezji Warszawskiej stanął wobec problemu kształcenia na poziomie akademickim kandydatów do kapłaństwa, czyli alumnów Metropolitalnego Seminarium Duchownego Św. Jana Chrzciciela.

W Warszawie istniał i działał na Uniwersytecie Warszawskim powstały w 1920 roku Wydział Teologiczny, którego studentami byli alumni wspomnianego Seminarium. Sytuacja uległa całkowitej zmianie po utworzeniu przez władze państwowe w 1954 roku Akademii Teologii Katolickiej. Wydział Teologiczny w dotychczasowej formie przestał istnieć, a alumni Seminarium, dotychczasowi studenci Wydziału, pozostali studentami Akademii i mogli ukończyć rozpoczęte studia teologiczne. Władza archidiecezjalna, co jest w pełni zrozumiałe w ówczesnej sytuacji prawnej Akademii, jak i trwającego napięcia pomiędzy państwem a Kościołem, nie mogła już jednak zapewnić akademickich studiów teologicznych alumnom przychodzącym na pierwszy rok studiów seminaryjnych. W tej nowej sytuacji mogli oni zdobywać jedynie wykształcenie teologiczne na poziomie Seminarium Duchownego i tym samym nie posiadali wykształcenia wyższego, uznawanego przez władze państwowe. Podobnie studia seminaryjne nie pozwalały na zdobycie wykształcenia akademickiego uznawanego przez ówczesne prawodawstwo kościelne. Sytuacja taka trwała kilka lat i wymagała znalezienia jakiegoś rozwiązania.

Metropolitalne Seminarium Duchowne, przez tyle lat związane z Wydziałem Teologicznym posiadało odpowiednią kadrę profesorską, nadal wykładali w nim profesorowie powstałej Akademii, zatem należało wykorzystać tak duże zaplecze naukowe. Powstała zatem myśl powołania akademickiego studium teologii z prawami kościelnymi, niezależnego od powstałej i działającej Akademii Teologii Katolickiej. Zdawano sobie sprawę, iż takie studium nie uzyska praw państwowych, ale będzie uznane za akademickie przez władze kościelne. Przyjęte rozwiązanie zaczęto realizować: okazało się, że takie rozwiązanie przez długie lata pozwalało alumnom – studentom powstałego Studium zdobywać akademickie wykształcenie teologiczne, zaś Kościołowi zachować niezależność w kształceniu kandydatów do kapłaństwa.

Aktualności

Jak pomóc? “Duchowość dla Warszawy” o depresji i problemach młodego pokolenia

O depresji - chorobie, która istniała "od zawsze" ale w cieniu pandemii ujawniła swoje powszechniejsze występowanie - rozmawiali 15 grudnia uczestnicy wykładów otwartych z cyklu "Duchowość dla Warszawy" • Z depresją zmaga się 8-10 proc. młodzieży, a według nieoficjalnych opinii psychologów cierpi na nią nawet co trzeci młody człowiek

Duchowość dla Warszawy: “Jak (nie) iść do spowiedzi. Poradnik do konfesjonału”

„Spowiedź to wpisanie grzechów na rachunek, który już zapłacił Jezus” – takie słowa padły na wykładzie z cyklu "Duchowość dla Warszawy", który dotyczył sakramentu pojednania. O tym „Jak (nie) iść do spowiedzi”, przekonywali słuchaczy zgromadzonych 18 listopada w auli Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi – o. prof. Andrzej Derdziuk OFMCap - teolog moralista) oraz ks. dr Tomasz Liszewski - psycholog, psychoterapeuta.

Szkoła Duszpasterzy Młodzieży. “Tu się pracuje na żywym organizmie”

Od trzech lat duszpasterze młodzieży - księża i siostry zakonne - w formie nowoczesnych warsztatów i pod okiem profesjonalistów z różnych dziedzin, pracują nad swoim rozwojem i kompetencjami, by lepiej działać wśród młodych • Po to właśnie na Akademii Katolickiej w Warszawie powstała Szkoła Duszpasterzy Młodzieży • Jak to działa?

Duchowość dla Warszawy: Czy jest lekarstwo na lęk? – debata z okazji Dnia Papieskiego

Zdaniem jej uczestników lekarstwem może być pełna empatii obecność drugiego człowieka ale też właściwie rozumiana bojaźń Boża. • Pokój, który daje Bóg jest tak nieusuwalny jak Jego miłość - podkreślano • Spotkanie, które odbyło się 8 października w Warszawie zorganizowano w ramach cyklu "Duchowość dla Warszawy" z okazji przypadającego w niedzielę 21. Dnia Papieskiego, pod hasłem „Nie lękajcie się”