Funkcje ogólnodiecezjalne

Wikariusz biskupi ds. formacji duchowieństwa

Ksiądz prałat prof. dr hab. Krzysztof Pawlina (1959, 1986,2010)
tel. 022 826 78 80
e-mail: kpawlina@wmsd.mkw.pl

 

Kanclerz Kurii:
Ksiądz prałat dr Janusz Bodzon (1960; 1990, 2012)
wikariusz biskupi do spraw sakramentalnych
tel. 022 53 17 235; fax 022 53 17 255
e-mail: kanclerz@mkw.pl

Wicekanclerz Kurii:
Ksiądz kanonik dr Piotr Odziemczyk (1975; 2004; 2012)
tel. 22 53 17 271; fax 22 53 17 135
e-mail: wicekanclerz@mkw.pl

Notariusz Kurii:
Ksiądz dr Bartłomiej Pergoł (1978; 2007; 2012)
tel. 22 53 17 233
sakramentalne@mkw.pl

Moderator wydziałów duszpasterskich Kurii i dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

Ksiądz prałat Tadeusz Sowa (1957; 1983; 2014)
tel. 22 531 72 65
e-mail: duszpasterstwo@mkw.pl

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin
Ksiądz dr Marcin Szczerbiński (1979; 2009; 2016)
tel. 22 531 72 43
e-mail: draw@mkw.pl

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży
Ksiądz kanonik dr Łukasz Przybylski (1985; 2010; 2019)
tel. 22 531 72 23; 511 668 211
e-mail: Lrprzybylski@mkw.pl

Rzecznik Prasowy Archidiecezji Warszawskiej
Ksiądz Przemysław Śliwiński (1978; 2004; 2013)
tel. 22 53 17 273, e-mail: rzecznik@archwwa.pl; biuroprasowe@archwwa.pl

Ekonom archidiecezji warszawskiej
Ksiądz prałat Marian Raciński (1951; 1977; 1982)
tel. 22 531 72 08 (Kuria), 22 522 84 44 (dom)
e-mail: ekonom@mkw.pl

Administrator Domu Arcybiskupów Warszawskich
Ksiądz kanonik Matteo Campagnaro (1982; 2010; 2013)
tel. 22 531 71 00 (centrala), 22 531 71 05, 795 582 931
e-mail: sekretariat@mkw.plmatteo@mkw.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

ks. dr Piotr Wierzbicki
ul. Miodowa 17/19
00-246 Warszawa
tel. 532 741 502

 

Delegat biskupi ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

Ksiądz kanonik dr Piotr Odziemczyk

e-mail: wicekanclerz@mkw.pl

 

Dyrektor ds. budowy kościołów
Ksiądz kanonik dr Sławomir Nowakowski (1971; 1996; 2005)
tel. 22 531 72 27 (Kuria), 22 633 72 73 (dom)
e-mail: koscioly@mkw.pl

Archidiecezjalny Konserwator Zabytków
Ksiądz kanonik dr n. hum. Paweł Bijak (1969; 1994; 2021)

tel. +48 22 243 00 55;  e-mail: parafia@poslanieuczniow.waw.pl

 

Diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej

Ksiądz dr Piotr Waleńdzik
tel. 22 728 19 91

Diecezjalny duszpasterz trzeźwości
Ks. prałat Krzysztof Mindewicz
tel. 602799037; e-mail k_mindewicz@poczta.onet.pl

Dyrektor Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Warszawskiej, kościelny kurator szkół katolickich
Ksiądz dr Sylwester Jeż (1960; 1986; 2009)

zam. 01-244 Warszawa, ul. Bema 73/75
tel. 22 631 90 20

Asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej
Ksiądz Kamil Falkowski (1989; 2014; 2020)

Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego:

Ksiądz Piotr Staniewicz (1974; 2000; 2005)