Franciszek do przywódcy koptów: niech ta wizyta przybliży nas do dnia, kiedy będziemy jednością

"Razem z wami błagam Boga Wszechmogącego, za wstawiennictwem świętych i męczenników Kościoła koptyjskiego, aby pomógł nam wzrastać w komunii, w jednej i świętej więzi wiary, nadziei i miłości chrześcijańskiej" - mówił papież Franciszek do patriarchy Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego Tawadrosa II.

Na początku dzisiejszej audiencji ogólnej Ojciec Święty powitał patriarchę Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego Tawadrosa II, oraz towarzszącą mu delegację. Obydwaj wymienili pocałunek pokoju, a papież ucałował pektorał (krzyż) zwierzchnika Kościoła koptyjskiego, który następnie wypowiedział słowa pozdrowienia.

Następnie głos zabrał papież Franciszek. Jego Świątobliwość Tawadros przyjął moje zaproszenie, aby przybyć do Rzymu, i wspólnie ze mną świętować 50. rocznicę historycznego spotkania Papieża Pawła VI i Papieża Szenudy III w 1973 roku. Było to pierwsze spotkanie Biskupa Rzymu i Patriarchy Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego, które zakończyło się podpisaniem 10 maja pamiętnej wspólnej deklaracji chrystologicznej. Na pamiątkę tego wydarzenia Jego Świątobliwość Tawadros przybył do mnie po raz pierwszy 10 maja dziesięć lat temu, kilka miesięcy po swoim i moim wyborze, i zaproponował, aby każdego 10 maja obchodzić „Dzień przyjaźni koptyjsko-katolickiej”, który od tego czasu obchodzimy co roku, telefonowaliśmy do siebie nawzajem, wymieniamy pozdrowienia, trwamy jak dobrzy bracia, nie kłóciliśmy się – powiedział papież.

Franciszek podziękował Tawadrosowi za przyjęcie zaproszenia i wyraził radość ze spotkania. Modlę się, aby światło Ducha Świętego oświetliło twoją wizytę w Rzymie, ważne spotkania, które tu odbędziesz, a w szczególności nasze osobiste rozmowy. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie Waszej Świątobliwości na rzecz rosnącej przyjaźni między Koptyjskim Kościołem Prawosławnym a Kościołem katolickim -podkreślił.

„Niech ta wizyta przybliży nas do błogosławionego dnia, kiedy będziemy jednością w Chrystusie!”

Papież Franciszek zwrócił uwagę także na świętych i męczenników koptyjskich. Wasza Świątobliwość, drodzy biskupi i drodzy przyjaciele, razem z wami błagam Boga Wszechmogącego, za wstawiennictwem świętych i męczenników Kościoła koptyjskiego, aby pomógł nam wzrastać w komunii, w jednej i świętej więzi wiary, nadziei i miłości chrześcijańskiej. A mówiąc o męczennikach Kościoła koptyjskiego, będących także naszymi pragnę przypomnieć męczenników na plaży libijskiej, którzy stali się męczennikami kilka lat temu – mówił Franciszek.

Proszę wszystkich obecnych o modlitwę do Boga, aby błogosławił wizytę papieża Tawadrosa w Rzymie i chronił cały Koptyjski Kościół Prawosławny. Niech ta wizyta przybliży nas do błogosławionego dnia, kiedy będziemy jednością w Chrystusie! – dodał.

Audiencja zakończyła się błogosławieństwem udzielonym zgormadzonym przez Ojca Świętego i patriarchę Tawadrosa. Patriarcha Tawadros spotka się jutro prywatnie papieżem Franciszkiem, z którym przez chwilę się pomodli, a następnie udadzą się do Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Ponadto patriarcha spotka się z wiernymi wspólnoty koptyjskiej zamieszkałymi w Rzymie, dla których odprawi liturgię eucharystyczną w niedzielę 14 maja w papieskiej bazylice św. Jana na Lateranie – podaje watykańskie Biuro Prasowe.

KAI, pa/Stacja7