Franciszek do Polaków: szczęście znajdziemy tylko w Bogu

"Szczęście, którego pragniemy w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym, znajdziemy otwierając się na mądrość pochodzącą od Boga, prowadzącą do miłości, pokoju i wzajemnego braterstwa" - powiedział papież pozdrawiając Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. W minioną niedzielę obchodziliśmy „Niedzielę Słowa Bożego”. Jako uczniowie Jezusa mamy przywilej i obowiązek słuchać i medytować słowo Boże, zawarte w Piśmie świętym – mówił papież.

Szczęście, którego pragniemy w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym, znajdziemy otwierając się na mądrość pochodzącą od Boga, prowadzącą do miłości, pokoju i wzajemnego braterstwa. Z serca wam błogosławię – dodał.

W dzisiejszej audiencji udział wzięli: pielgrzymi z parafii Gorzyce w diecezji sandomierskiej; pracownicy Gospodarstwa Rolnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, pielgrzymujący do Rzymu z okazji 50-lecia istnienia tejże archidiecezji a także pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.

CZYTAJ: Franciszek: ci, którzy wierzą w Jezusa mają moc przekazania innym Bożego przebaczenia

„Pamięć o zagładzie milionów Żydów i osób innych wyznań nie może być ani wymazana”

Papież Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej wezwał również do wyrugowania korzeni nienawiści i przemocy, które podsycały koszmar Holokaustu. Pamięć o zagładzie milionów Żydów i osób innych wyznań nie może być ani wymazana, ani zanegowana. Nie może być stałego zaangażowania we wspólne budowanie braterstwa, bez uprzedniego wyrugowania korzeni nienawiści i przemocy, które podsycały koszmar Holokaustu – mówił.

Papież ponownie zachęcił do zaangażowania się w dzieło jedności chrześcijan oraz modlitwy o definitywny pokój na Ukrainie. W naszych myślach i modlitwach niech nie zabraknie także udręczonej Ukrainy, tak bardzo cierpiącej. Dzisiaj rano odbyłem spotkanie z różnymi zwierzchnikami religijnymi Ukrainy – wszyscy trwają w jedności. Opowiedzieli mi o cierpieniu tego ludu. Stale pamiętajmy, każdego dnia o modlitwie w intencji ostatecznego pokoju na Ukrainie – podkreślił.

pa, KAI/Stacja7