Błędów. Św. Prokopa Opata

O parafii

Po wybudowaniu nowego kościoła pod wezwaniem Opieki św. Józefa nie zapomniano o starym, walącym się kościele św. Prokopa. W roku 1896 za zezwoleniem władzy duchownej zmieniono go na kaplicę pogrzebową, a następnie w 1899 roku kaplicę gruntownie odrestaurowano. W takim stanie kaplica przetrwała 27 lat, a gdy groziło jej zawalenie, a nie opłacało się dalej remontować, Wydział Budowlany Starostwa Grójeckiego zapieczętował ją i zakazał dalszego jej używania.

Parafianie nie godzili się, aby kaplicę rozebrać, a teren dołączyć do boiska szkolnego, ale wyrazili ochotę, aby na starym i czcigodnym miejscu, gdzie przez wieki składano Najświętszą Ofiarę Bogu wybudować nową świątynię.

11.08.1934 roku rozpoczęto budowę. Plany wykonał i kierownictwo robót objął Jan Koszczyc-Witkiewicz. Architektura i wyposażenie utrzymane są w jednorodnej stylistyce inspirowanej motywami góralskimi.

11.10.1936 roku dokonano uroczystego poświęcenia świątyni. Kościół filialny św. Prokopa, otoczony cmentarzem przykościelnym, wznosi się na najdawniejszym miejscu lokacji kościoła i jest kolejną świątynią, prawdopodobnie już trzecią lub czwartą z kolei.

Aktualności

Błędów: informacje o „Rachunku sumienia” na stronach parafii są nieprawdziwe

Nie jest prawdą rozpowszechniana w mediach społecznościowych wiadomość o umieszczeniu przez parafię św. Prokopa w Błędowie “Rachunku sumienia”, którego treść jest nie do zaakceptowania • W internecie został przypomniany screen sprzed 7 lat • Do wszystkich redakcji zostało przesłane sprostowanie

Kancelaria parafialna

Stary Rynek 13
05-620 Błędów

tel. +48 48 668 00 59
e-mail: ksleszek@parafiabledow.pl

Kancelaria czynna:
codziennie po Mszy Świętej

Msze Święte

Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 11:00
Dni powszednie:
Zgodnie z planem intencji

Księża w parafii

Proboszcz

Ksiądz kanonik Leszek Bruliński (1987, 2012)

Wikariusz

Ksiądz Paweł Szymborski (2007, 2016)