Kościół pw. Opieki św. Józefa w Błędowie

O miejscu

Kościół parafialny pw. Św. Józefa został wzniesiony w latach 1882-1884 i wpisał się w ponad pięćsetną historię parafii Błędów.

Dzieje parafii św. Prokopa Opata w Błędowie sięgają średniowiecza. Nie zachowały się przekazy dotyczące powstania parafii, ale znany jest zapis o erekcji kościoła w pobliskich Łęczeszycach w1392 roku wymieniający rektora kościoła w Błędowie, zamożnie uposażonego. Później wielokrotnie proboszczowie błędowscy występują w dokumentach jako władający znacznym majątkiem. W 1510 roku ówcześni kolatorowie kościoła – dziedzice Błędowscy dokonali gruntownego remontu kościoła. W 1603 roku parafię wizytował biskup Wawrzyniec Goślicki, i jak stwierdza protokół wizytacyjny, kościół był wówczas drewniany, w dobrym stanie. W dniu 6.04.1817 roku w sam dzień Wielkanocy spłonął. Wraz z nim spaliła się również plebania, szpital parafialny i budynki gospodarcze. Msze św. odprawiano wówczas w kaplicy dworskiej. Dopiero w 1822 roku Karol Zagórski, właściciel fabryki jedwabiu i piwa angielskiego wybudował kościół tymczasowy, bardzo skromny. Ten kościół służył w ograniczonym zakresie przez ponad pół wieku i gdy już nie nadawał się do użytku funkcję kościoła parafialnego przejęła w końcu XIX stulecia następna świątynia pod wezwaniem Opieki św. Józefa.

Kościół ten został zaprojektowany przez D. Prussaka, a budowany staraniem proboszcza ks. Stanisława Wespańskiego i kolatora Jana Chryzostoma Kijewskiego oraz z udziałem składek parafialnych. Neobarokową świątynię wzniósł zakład artysty-budowniczego Adolfa Bannertha z Mszczonowa, jego dziełem była korekta projektu i umieszczenie na fasadzie figur świętych: 4 posągi ewangelistów, 2 posągi apostołów Piotra i Pawła oraz św. Wojciecha i św. Stanisława. Kościół poświęcono i oddano do użytku publicznego już w 1884 roku.