W Warszawie rozpoczął się II Kongres Młodzieży Polonijnej. Na początek Msza z kard. Nyczem

Ponad 250 młodych Polaków na stałe mieszkających m.in. w Brazylii, Paragwaju czy Stanach Zjednoczonych przyjechało do Warszawy na II Kongres Młodzieży Polonijnej • Kard. Kazimierz Nycz przewodniczył w niedzielę Mszy św. na rozpoczęcie • Spotkanie potrwa do 5 sierpnia

Pierwszy Kongres Młodzieży Polonijnej odbył się tuż przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie w 2016 r. W tym roku jego program ma nawiązywać do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W Kongresie bierze udział 250 osób z różnych części świata – młodzież z krajów skandynawskich, Europy Zachodniej, Brazylii, Paragwaju, Stanów Zjednoczonych, a także ze Wschodu: Ukrainy, Białorusi, Litwy, dalekiej Rosji czy Mołdawii. Młodzi zostaną przyjęci przez rodziny z warszawskich parafii.

 

Rozpoczęli od Mszy świętej

W niedzielę 29 lipca młodzi uczestniczyli we Mszy św. na rozpoczęcie kongresu, której w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na Wrzecionie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz.

Komentując odczytany fragment Ewangelii o rozmnożeniu chleba, kard. Nycz powiedział, że „Jezus chciał pokazać, jak Bóg w swojej Opatrzności kochający człowieka troszczy się o niego”. Podkreślił, że Opatrzność Boża działa przez ludzi, przez ich rozumy, umysły, żeby nikomu nie zabrakło nie tylko chleba, lecz i tego wszystkiego, co człowiekowi jest potrzebne”. Zaznaczył też, że rozmnożenie chleba było zapowiedzią Eucharystii.

Metropolita warszawski powiedział też, troska Bożej Opatrzności o ludzi jest także troską o wychowanie młodego pokolenia, którą podejmuje Kościół. Przytoczył słowa Jana Pawła II mówiącego, że najważniejszym zadaniem dorosłego pokolenia jest wychowanie młodych, doprowadzenie ich do Boga i do ludzi. „Nic ważniejszego na ziemi nie mamy do uczynienia. Zwłaszcza ci, żyjący w małżeństwach i rodzinach, którym bezpośrednio została powierzona sprawa młodzieży i jej wychowania. Dotyczy to także Kościoła i formatorów” – zaznaczył.

Zwracając się do rodziców, duszpasterzy i formatorów zaznaczył, że powinni zatroszczyć się o racjonalną – a nie tylko emocjonalną – odpowiedź  na podstawowe pytania zadawane przez młodych: Kim jestem  jako człowiek? Jaki jest cel i sens mojego życia? Udzielając odpowiedzi racjonalnych umożliwia się pytającemu spotkanie z Bogiem – podkreślił kard. Nycz.

 

Chcecie być solą ziemi, nie słodzikiem

– Wy młodzi doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że chcecie być solą tej ziemi, światłem tego świata. Nie chcecie być słodzikiem, ani też nie chcecie, żeby wam ktoś podawał taki słodzik, w ramach przygotowania, formacji, prowadzenia was – zwrócił się do uczestników Kongresu Młodzieży Polonijnej.

Zwracając uwagę na różne strony świata, z których przybyli młodzi, kardynał powiedział: „Człowiek mądry, który staje na pograniczu kultur, staje się jeszcze mądrzejszy, ponieważ potrafi czerpać z każdej z nich to, co piękne i to co dobre. Gorzej jest wtedy, gdy człowiek ‘ciasny’ jest na pograniczu kultur, może się nie ubogacić, ale nawet zamknąć”.

– Jest druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć. To troska o własną tożsamość, z której wyrastacie, której elementy nosicie w sobie, przez to gdzie się urodziliście: w polskiej rodzinie, niezależnie od tego, czy w kraju czy poza granicami. Ta troska to także doświadczenie powszechności Kościoła, którą macie szansę przeżywać – dodał metropolita warszawski.

Co w programie?

Na pierwsze trzy dni Kongresu przewidziano warsztaty ewangelizacyjne, którym przyświecać będzie hasło „Wiarą powołani”. – Bezpośrednio odwołuje się ono do dokumentu przygotowującego Synod Biskupów poświęcony duszpasterstwu młodzieży, który będzie odbędzie się w październiku w Rzymie. Chcemy w tych pierwszych dniach pokazać młodym ludziom, co to znaczy powołanie chrześcijańskie i w jaki sposób można żyć wiarą w środowiskach, które są obojętne lub wrogo nastawione do religii chrześcijańskiej – wyjaśnia bp Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. emigracji polskiej.

Kolejne dwa dni Kongresu będą nawiązywały do pogłębiania tożsamości narodowej wśród młodych ludzi i budzenia ducha patriotyzmu. Ostatnie dwa dni wydarzenia poświęcone będą omówieniu sposobów realizacji kongresowych wniosków po wyjeździe do swojego kraju.

KAI/awo