Komunikat dotyczący pulpitów edukacyjno-informacyjnych na Starych Powązkach

Dzięki wsparciu Fundacji PFR oraz Fundacji PGNiG, na cmentarzu Stare Powązki zainstalowano dwa pulpity edukacyjno-informacyjne, umożliwiające przeglądanie na dużym ekranie aplikacji mobilnej „Stare Powązki”. Ustawiono je przy głównych bramach nekropolii - II i IV

Cmentarz Powązkowski w Warszawie jest nekropolią stanowiącą nie tylko istotny element dziedzictwa kulturowego Polski, ale również jedną z najpiękniejszych i szczególnie cennych w Europie. Jest także bardzo ważnym miejscem dla miasta Warszawy i jej mieszkańców, stanowiąc panteon dwustu lat trudnej historii stolicy kraju.

Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania w zakresie upowszechnienia wiedzy z historii i historii sztuki w oparciu o dziedzictwo historyczne Cmentarza Stare Powązki. Kluczowym elementem było wprowadzenie w 2021 roku bezpłatnej aplikacji mobilnej, zawierającej szlaki tematyczne prowadzące uczniów śladem osób spoczywających na Starych Powązkach. Aplikacja zawiera również historię nekropolii oraz krótki opis sztuki sepulkralnej, wraz z jej symboliką od XVIII – XXI wieku. Kolejnym etapem jest instalacja dotykowych pulpitów edukacyjno-informacyjnych przy głównych bramach na cmentarzu, dzięki którym będzie można aplikację przeglądać na dużym ekranie. Urozmaicą one organizowane przez Fundację Stare Powązki lekcje historii i historii sztuki na terenie cmentarza. W zajęciach tych biorą już udział uczniowie ze szkół z całej Polski. Będzie to atrakcyjny nie tylko dla uczniów, a także dla wszystkich odwiedzających nekropolię, sposób przekazania wiedzy na temat cmentarza oraz ukazania przez pryzmat pochowanych na Starych Powązkach osób, historii nie tylko stolicy, ale również całego kraju.

Cmentarz Stare Powązki od 2014 r. jest uznany za Pomnik Historii. Obiekty znajdujące się na terenie cmentarza, posiadają wyjątkową wartość historyczną, artystyczną i edukacyjną. Wpisana do rejestru zabytków nekropolia, jest niezwykłą galerią rzeźby i małej architektury. Jest też rozległym muzeum, od ponad 230 lat nierozerwalnie związanym z dziejami Warszawy i Polski. Nekropolia ta jest miejscem pochówku miliona osób, w tym wielu znanych i zasłużonych Polaków. Są tu groby wybitnych pisarzy, poetów, uczonych, artystów, myślicieli, lekarzy, prawników, polityków, sportowców, duchownych, przedsiębiorców i działaczy społecznych. Na Powązkach pochowano żołnierzy powstań narodowych – od Insurekcji Kościuszkowskiej do Powstania Warszawskiego. Stare Powązki to dziedzictwo historyczne Warszawy i Polski. W związku z tym cmentarz co roku odwiedzają setki tysięcy osób, nie tylko tych których bliscy spoczywają na Powązkach, ale także rzesze turystów, nie tylko z Polski.

Fundację Stare Powązki została powołana przez Archidiecezję Warszawską. Misją Fundacji jest zachowanie dziedzictwa i historycznego charakteru tego miejsca wiecznego spoczynku wielu pokoleń Polaków. Oprócz działań z zakresu ochrony, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, Fundacja za cel przyjęła promowanie Starych Powązek jako wielkiego dziedzictwa kulturowego i dobra narodowego, jak również propagowanie potrzeby opieki nad zabytkami i krajobrazem kulturowym. Poprzez liczne programy edukacyjne o sztuce i historii, skierowane na pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży, a także wspieranie społecznej aktywności obywateli w zakresie poznania historii sztuki i ochrony zabytków kultury w Polsce, Fundacja Stare Powązki uświadamia społeczeństwu znaczenie dziedzictwa kultury jako ważnego wyznacznika tożsamości narodowej. Jest organizacją konsolidującą działania wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w program opieki nad Starymi Powązkami.