Święcenia diakonatu

Miejsce: Warszawa. Kościół seminaryjny
Siedmiu kleryków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przyjmie sakrament święceń w stopniu diakonatu z rąk kard. Kazimierza Nycza

Święcenia diakonatu przyjmą:

  1. Paweł Gontarz
  2. Paweł Komar
  3. Krzysztof Lichota
  4. Mateusz Remigiusz Nycz
  5. Adam Olasek
  6. Jakub Rosiński
  7. Marek Skowroński