Roraty akademickie

Miejsce: Kościół Akademicki św. Anny
Kard. Kazimierz Nycz będzie przewodniczył Mszy św. roratniej 11 grudnia o godz. 7.00 w kościele akademickim św. Anny

Tegorocznym roratom akademickim towarzyszy hasło: „Wolność Warszawa Wyszyński” – od poniedziałku do piątku o g.7, a po Mszy śniadanie w kawiarence.