Wspólnota Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym „Przymierze”O wspólnocie

Wspólnota „Przymierze” powstała na początku roku 2014, jako naturalne następstwo Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy (REO) w parafii Opatrzności Bożej w Wilanowie. Bogactwem i fundamentem wzrostu wspólnoty jest sam Jezus oraz nasza parafia, w której wzrastamy.

Charyzmatem Wspólnoty „Przymierze” jest adorowanie i uwielbianie Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a dopiero potem dzielenie się Dobrą Nowiną z innymi osobami w życiu codziennym, w rodzinie, w pracy, w parafii i podczas ewangelizacji oraz wszędzie tam, gdzie posyła nas Jezus Chrystus.

W każdy ostatni piątek miesiąca wspólnota prowadzi Wieczór dla Jezusa. Jest to czuwanie modlitewno-adoracyjne przed Najświętszym Sakramentem połączone z modlitwą o uzdrowienie. Czuwanie łączy we wspólnym uwielbieniu różne grupy modlitewne naszej parafii oraz gromadzi licznie przybyłych gości.

Każdy we wspólnocie jest darem wraz ze wszystkimi swymi talentami i osobowością. We wspólnocie funkcjonuje 9 diakonii, w których każdy może ofiarować Bogu swoją pracę i czas na rzecz wsparcia i wzrostu wspólnoty:

  • Diakonia liturgiczna
  • Diakonia muzyczna
  • Diakonia organizacyjna
  • Diakonia modlitwy wstawienniczej
  • Diakonia modlitwy osłonowej
  • Diakonia medialna
  • Diakonia charytatywna
  • Diakonia ewangelizacyjna
  • Diakonia integracyjna

Lider wspólnoty: Mateusz Karski (e-mail: wspolnota@wspolnota-przymierze.pl)
Opiekun wspólnoty: ks. Marcin Ziajkowicz (e-mail: xmarcin@parafiaopatrznoscibozej.pl)

Miejsce spotkań: Świątynia Opatrzności Bożej, dolny kościół (Panteon Wielkich Polaków)
Czas spotkań: poniedziałek, godz. 19.30 (rozpoczyna się adoracją Najświętszego Sakramentu).
W ostatni piątek miesiąca o godz. 20.00 wspólnota prowadzi Wieczór dla Jezusa.