Wspólnoty: Wspólnoty w Kościele

Odszukaj formację i zaznacz ją. Od tej pory za każdym razem klikając
w moja formacja wejdziesz na serwis wybranej formacji.

Wspólnota Ruchu Focolari (Dzieło Maryi)

Ruch, który ze względu na swoją typową duchowość wykazuje szczególny związek z Najświętszą Maryją, Matką Chrystusa i każdego człowieka.

Droga Neokatechumenalna

Powszechnie używa się określenia „Neokatechumenat”, bo Drogę, na której oczywiście nie powtarza się chrztu, zasadniczo proponuje się ludziom, którzy już zostali ochrzczeni, lecz nie posiadają wystarczającej formacji chrześcijańskiej.

Wspólnota Emmanuel

Wspólnota Emmanuel liczy obecnie 9000 członków w 59 krajach na 5 kontynentach.

Ruch Światło-Życie

Wspólnota Sant’Egidio

Ruch ludzi świeckich, do którego należy ok. 60.000 osób, zaangażowanych w ewangelizację i służbę ubogim w 75 krajach.

Wspólnota Shalom

Przystań Rozwoju

Przystań Rozwoju to przestrzeń dla chrześcijan stanu wolnego powołanych do małżeństwa lub rozeznających tę drogę życia. Naszym celem jest dialog, rozwój, wzajemne inspiracje oraz budowanie głębszych i pełniejszych relacji poprzez spotkanie – z Bogiem, ze sobą i z drugim człowiekiem.

Wspólnota MAMRE

W Warszawie Wspólnota Przymierza Rodzin Mamre liczy już ponad 100 osób będących członkami lub kandydatami oraz coraz większą liczbę sympatyków.