Biskupi pomocniczy

Sekretariat biskupów pomocniczych

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
Sekretarz: Anna Kapuściak
tel. 022 53 17 204; fax 022 53 17 238
e-mail: sekretariat.bp@mkw.pl