bp Michał Janocha

Biografia

Ks. Michał Janocha urodził się 27 października 1959 roku w Warszawie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego. W latach 1978-1982 studiował historię sztuki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i tam uzyskał tytuł magistra teologii. Po ukończeniu studiów, w 1983 roku wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Święcenia prezbiteratu przyjął w 28 maja 1987 roku w archikatedrze warszawskiej, z rąk kard. Józefa Glempa. Pracował najpierw jako wikariusz w parafii podwarszawskiej w Izabelinie. Następnie podjął pracę w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, a w 1990 został kapelanem w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach.

W 1994 roku ks. Michał Janocha obronił pracę doktorską w zakresie historii sztuki, a w 2002 roku uzyskał habilitację. W latach 1994-2010 pracował w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Krdynała Stefana Wyszyńskiego (wcześniej ATK) jako adiunkt, a następnie profesor, kierownik Katedry Historii Kultury Chrześcijańskiego Wschodu. Od 2010 roku pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Artes Liberales, w komisji Speculum Byzantinum.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii sztuki i tradycji bizantyjskiej w perspektywie porównawczej Wschodu i Zachodu, a także teologii kultury. Przez wiele lat organizował wyjazdy naukowo-dydaktyczne śladami Wschodu i Zachodu. Jego uczestnikami byli studenci oraz klerycy.

Opublikował szereg artykułów i pięć książek, w tym „Missa in arte polona. Ikonografia mszy świętej w średniowiecznej i nowożytnej sztuce polskiej” (Warszawa 1998), „Polonika artystyczne w zbiorach watykańskich (współautor: Janusz St. Pasierb, Warszawa 2000) oraz „Ikony w Polsce. Od średniowiecza do współczesności” (Warszawa 2008). Za tę ostatnią otrzymał m.in. nagrodę główną XVII Wrocławskich Promocji Dobrych Książek „Pióro Fredry 2008” oraz Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców katolickich Feniks.

W latach 2009-2013 był ojcem duchownym w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. W 2013 roku kard. Kazimierz Nycz mianował go dyrektorem biblioteki WMSD.

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Łaskawej – głównej patronki Warszawy 9 maja 2015 r. papież Franciszek mianował ks. prof. Michała Janochę biskupem pomocniczym warszawskim, przydzielając mu stolicę tytularną Barica. Święcenia biskupie przyjął 14 czerwca 2015 r. w stołecznej archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Współkonsekratorami byli nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore i ówczesny metropolita przemyski abp Józef Michalik.

Podczas 373. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski 7 czerwca 2016 r. w Warszawie został wybrany przewodniczącym Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego na 5-letnią kadencję. Po jej upłynięciu został ponownie wybrany na kolejne 5 lat.

Od 20 września 2021 r. wchodzi w skład Rady Muzeum przy Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.

Sekretariat

ul. Miodowa 17/19
00-246 Warszawa
tel. +48 22 53 17 204
fax +48 22 53 17 238
e-mail: akapusciak@mkw.pl

Sekretarz: Anna Kapuściak

Imieniny Księży Biskupów – zaproszenie

W uroczystość św. Archaniołów Rafała, Michała i Gabriela przypadają imieniny biskupów pomocniczych Archidiecezji Warszawskiej: Rafała Markowskiego i Michała Janochy. Tego dnia wraz z nimi swoje imieniny będzie świętował bp Tadeusz Pikus»

Imieniny biskupów – 29 września

W uroczystość św. Archaniołów Rafała, Michała i Gabriela przypadają imieniny biskupów pomocniczych Archidiecezji Warszawskiej: Rafała Markowskiego i Michała Janochy • Tego dnia wraz z nimi swoje imieniny będzie świętował bp Tadeusz Pikus»

Bp Janocha: „Łatwiej zaistnieć prowokacją religijną niż stworzyć wielkie dzieło”

“Sztuka religijna czy sakralna porusza tematykę delikatną, więc prowokacje w tej dziedzinie mają szczególne oddziaływanie i artyści doskonale o tym wiedzą. To prosty sposób na zaistnienie w świecie i krótkotrwały rozgłos. Znacznie łatwiej jest stworzyć coś co zaszokuje, niż ważne i wielkie dzieło” - uważa bp Michał Janocha, przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.»

Zmarła Matka bp. Michała Janochy. Prosimy o modlitwę

Wczoraj, w wieku 98 lat zmarła Maria Janocha - matka biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej • Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 28 czerwca w Świątyni Opatrzności Bożej • Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie... »