Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

W święto patronalne Archikatedry Warszawskiej kard. Kazimierz Nycz przewodniczył uroczystej Mszy świętej.