Materiały wideo

Moja Niedziela – ks. Krystian Chmielewski

25 października 2020 • XXX Niedziela Zwykła • “Będziesz kochał Boga i bliźniego swego, jak siebie samego. To na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. Jezus wytłumaczy to wtedy, kiedy jego ciało zawiśnie na krzyżu” – mówi ks. Krystian Chmielewski.

Warszawskie Laboratorium Wiary

Miejsce: Teatr Roma

Młodzież i studenci obejrzą spektakl Teatru A “Życie jest większe od legend”. To widowisko upamiętniające osadzenie kard. Stefana Wyszyńskiego w Prudniku

Komunia święta na rękę. Dlaczego? – wyjaśnia ks. dr Jan Konarski

Ks. dr Jan Konarski, proboszcz parafii św. Michała w Warszawie wyjaśnia dlaczego księża proszą o przyjmowanie Komunii świętej na rękę • Powołując się na teksty św. Jana Chryzostoma przypomina też historię tego sposobu przyjmowania Komunii w Kościele, wyjaśnia wymowę teologiczną oraz względy praktyczne w czasie epidemii koronawirusa