Święcenia diakonatu – 8 grudnia 2019

Transmisja Mszy św. pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza, w czasie której udzielił święceń diakonatu trzem alumnom Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie 8 grudnia 2019 r.