Święcenia diakonatu

16 alumnów Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie przyjmie święcenia diakonatu z rąk kard. Kazimierza Nycza w Świątyni Opatrzności Bożej

W przeddzień uroczystości Bożego Ciała, 10 czerwca o godz. 18.00 w Świątyni Opatrzności Bożej święcenia diakonatu przyjmą:

 1. Mariusz Konrad Balcerowicz
 2. Szymon Piotr Bolonek
 3. Łukasz Dańczak
 4. Mikołaj Rafał Derentowicz
 5. Jan Konrad Elczyk
 6. Mateusz Giszczak
 7. Adam Henryk Janowski
 8. Przemysław Kocik
 9. Jan Lech
 10. Mateusz Konrad Mickiewicz
 11. Karol Okniński
 12. Andrzej Leszek Sokołowski
 13. Mateusz Jakub Szybiak
 14. Kacper Tadeusz Świerzowicz
 15. Paweł Zienkiewicz
 16. Sebastian Zygmunt