“Pro Ecclesia et Pontifice”. Wręczenie papieskich odznaczeń Irenie i Jerzemu Grzybowskim

Założyciele 'Spotkań Małżeńskich" odebrali odznaczenia z rąk kard. Kazimierza Nycza 19 lutego podczas uroczystości w Domu Arcybiskupów Warszawskich