Ostatnia wielkopostna adoracja krzyża w kościele seminaryjnym

W piątkowej modlitwie przy krzyżu uczestniczył kard. Kazimierz Nycz