Noworoczne spotkanie warszawskich bożogrobców

Kard. Kazimierz Nycz przewodniczył w sobotę 25 stycznia Mszy św. dla warszawskiej grupy bożogrobców podczas noworocznego spotkania w kościele seminaryjnym. W homilii zachęcał ich do troski o rozwój życia duchowego dla dobra sprawy, jaką jest głoszenie Ewangelii, dawanie świadectwa i troska o Grób Pański.