Nieszpory z obrzędem kandydatury do święceń

Ośmiu kleryków III roku Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie zostało 9 marca w specjalnym obrzędzie przedstawionych metropolicie warszawskiemu jako kandydaci do święceń.