Msza św. z poświęceniem sztandaru XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha

Mszy św. w kościele św. Kazimierza przewodniczył kard. Kazimierz Nycz.