Msza św. przy relikwiach bł. Frassatiego – patrona Światowych Dni Młodzieży

17 lipca Kard. Kazimierz Nycz przewodniczył Mszy św. w kościele akademickim św. Anny.