Moja Niedziela – ks. Paweł Walkiewicz

3 maja 2020 • IV Niedziela Wielkanocy - rok A • "Ośmieliłbym się powiedzieć, że cała postać Prymasa Tysiąclecia była takim wyraźnym, jednoznacznym stygmatem, który wskazywał na Boga" - mówi ks. Paweł Walkiewicz