Jubileusz 70 lat kapłaństwa ks. infułata Stanisława Kura

Ks. infułat Stanisław Kur przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego 23 sierpnia 1953 roku. Przez 15 lat był rektorem Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. W dniu 70 rocznicy święceń życzenia ks. Kurowi złożyli m.in. metropolita warszawski oraz biskupi pomocniczy archidiecezji warszawskiej