Jubileusz 50-lecia kapłaństwa

W poniedziałek 25 maja księża wyświęceni przed 50 laty przez Prymasa Wyszyńskiego koncelebrowali dziękczynną Eucharystię wraz obecnym metropolitą warszawskim kard. Kazimierzem Nyczem.