Wydział duszpasterstwa dzieci i młodzieży

O wydziale

Do kompetencji wydziału należy wszystko, co odnosi się do szeroko rozumianego duszpasterstwa dzieci i młodzieży, w szczególności katechizacja w szkołach i nadzór nad szkołami katolickimi oraz duszpasterstwo parafialne:

1. planowanie, organizacja i nadzór nad pracą katechetyczną w archidiecezji;

2. systematyczne przeprowadzanie wizytacji katechetycznych w parafiach;

3. organizowanie działań duszpasterskich dla dzieci i młodzieży (pielgrzymki, dni skupienia, rekolekcje, konferencje, olimpiady
i konkursy);

4. pomoc parafiom poprzez wydawanie materiałów i szkolenie animatorów prowadzących w małych grupach przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej i formację kandydatów do Bierzmowania;

5. przygotowanie materiałów duszpasterskich dla księży odpowiedzialnych za wspólnoty studenckie w parafiach;

6. troska o odpowiednie rozmieszczenie katechetów w szkołach archidiecezji;

7. przygotowywanie pisemnych skierowań katechetów do pracy w szkołach oraz ich wycofywanie;

8. troska o odpowiednią formację katechetów;

9. prowadzenie dokumentacji pracy i formacji katechetów oraz dokumentacji stanu katechizacji w poszczególnych parafiach i szkołach;

10. organizowanie kursów, zjazdów, dni katechetycznych, warsztatów, itp.

11. przygotowywanie pomocy katechetycznych i materiałów formacyjnych;

12. utrzymywanie kontaktów z władzami oświatowymi, instytucjami rządowymi i samorządowymi nadzorującymi oświatę, a także poszczególnymi placówkami oświatowymi;

13. współpraca i koordynacja działań organizacji, duszpasterstw, stowarzyszeń i ruchów skupiających dzieci i młodzież oraz troska o formację służby liturgicznej dzieci i młodzieży;

14. duszpasterstwo młodzieży pracującej.
Wydziałem kieruje dyrektor, z którym współpracują dekanalni animatorzy duszpasterstwa dzieci i młodzieży i wizytatorzy katechetyczni oraz inni współpracownicy.

Aktualności

Misyjny Synod Dzieci 2022

Przekazujemy informacje dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży. Do 15 października należy zgłosić dzieci zaangażowane w ogniska misyjne, które mogłyby wejść w skład grupy reprezentującej Archidiecezję Warszawską na Misyjnym Synodzie Dzieci w 2022 r.
Katecheza
Położenie
1

Wydział duszpasterstwa dzieci i młodzieży

Pracownicy

Wizytator nauczania religii i rejonowy duszpasterz młodzieży w REJONIE CENTRALNYM

Ksiądz kanonik Marcin Klotz

Wizytator nauczania religii i rejonowy duszpasterz młodzieży w REJONIE POŁUDNIOWYM

Ksiądz Daniel Szafarz

Wizytator nauczania religii w REJONIE ZACHODNIM

Ksiądz Zbigniew Sawiak

Wizytator nauczania religii i rejonowy duszpasterz młodzieży w REJONIE PÓŁNOCNYM oraz Diecezjalny Duszpasterz Wolontariatu AW

Ksiądz kanonik Marcin Ośko

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku – godz. 9:00-14:00