Misyjny Synod Dzieci 2022

Przekazujemy informacje dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży. Do 15 października należy zgłosić dzieci zaangażowane w ogniska misyjne, które mogłyby wejść w skład grupy reprezentującej Archidiecezję Warszawską na Misyjnym Synodzie Dzieci w 2022 r.

„Archidiecezja Warszawska wraz z Papieskimi Dziełami Misyjnymi rozpoczyna bezpośredni rok przygotowań do Misyjnego Synodu Dzieci 2022. Odbędzie się on w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 17 września 2022. (Więcej ogólnych informacji nt. Synodu można znaleźć na stronach internetowych Papieskich Dzieł Misyjnych/ Misyjny Synod Dzieci 2022).

Na Synodzie każdą diecezję będzie reprezentować 2-8 dzieci, dlatego zwracamy się do Księży Proboszczów o zgłaszanie dzieci jako delegatów na Synod zwłaszcza zaangażowanych w parafialne/szkolne ogniska misyjne.

Zgłoszenia do 15 października prosimy nadsyłać do ks. prałata Zbigniewa Pruchnickiego, delegata Arcybiskupa Warszawskiego ds. misji (mail: adrosario@o2.pl lub kom: 502 390 815), który przekaże dalsze informacje”