Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej w DPS „Kombatant”

O miejscu

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Warszawie przy ul.Dickensa 25 rozpoczął swoją działalność w grudniu 1996 roku. Placówka przeznaczona jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Posiada 70 miejsc mieszkalnych. Usytuowana jest na działce o powierzchni 1,02ha. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Warszawie zlokalizowany jest w centrum miasta Warszawa w dzielnicy Ochota. Położenie placówki jest korzystne ze względu na łatwy dojazd środkami komunikacji miejskiej. Przystanki (pętla autobusowa) komunikacji miejskiej oddalone są około 50 metrów od Domu. Placówka sąsiaduje z Parkiem Szczęśliwickim. Mieszkańcy mają dobry dostęp do infrastruktury miejskiej, usytuowanie umożliwia korzystanie z placówek kulturalnych i rekreacyjnych. Placówka podzielona jest na dwie części: – część hotelową, w której Mieszkańcy zajmują pokoje 1 i 2 osobowe z łazienkami oraz – część przeznaczoną dla osób wymagających kompleksowej opieki, tzw. odcinek specjalnej troski. Mieszkańcy zamieszkują w 25 pokojach jednoosobowych z łazienkami i w 13 pokojach dwuosobowych z łazienkami usytuowanych w części hotelowej budynku. Na odcinku specjalnej troski znajdują się 4 pokoje jednoosobowe i 8 pokoi dwuosobowych bez łazienek. Mieszkańcy zamieszkujący na odcinku specjalnej troski mają do dyspozycji 4 łazienki i 5 toalet usytuowanych przy pokojach mieszkalnych na tym odcinku. Pokoje mieszkalne są estetycznie urządzone, wyposażone w podstawowy sprzęt codziennego użytku. Dom dysponuje bazą socjalną stanowiąca pomieszczenia ogólnego użytku: sala jadalna, pokoje dziennego pobytu, pomieszczenia do terapii zajęciowej, pomieszczenia do rehabilitacji, gabinet zabiegowo – pielęgniarski, kuchenki pomocnicze, pomieszczenia do prania i suszenia, kawiarnia, kaplica, biblioteka. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych, przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajdują się w nim dwa dźwigi osobowe i jeden dźwig osobowo-towarowy. Placówka wyposażona jest w system przyzywowo -alarmowy i alarmowo-przeciwpożarowy. Teren wokół budynku jest monitorowany za pomocą kamera. Obiekt chroniony jest przez firmę ochroniarską. Z tyłu budynku znajduje się ogród z altaną, ławkami i ścieżkami komunikacyjnymi, pełniący funkcje rekreacyjną i wypoczynkową dla Mieszkańców. W Domu organizowane są uroczystości świąteczne oraz imprezy okolicznościowe. Ważną formą działalności Domu jest organizowanie czasu wolnego w połączeniu z zajęciami terapeutycznymi. Mieszkańcy uczestniczą w zajęciach plastycznych, muzykoterapii, wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne, biorą udział w występach i przedstawieniach przygotowywanych przez zaproszonych artystów. Dom współpracuje ze środowiskiem lokalnym. W placówce realizowany jest program usprawniania psychicznego, fizycznego, i społecznego Mieszkańców. W programach uwzględnia się stopień sprawności osób, ich stan zdrowia, możliwości psychofizyczne. Dom osiągnął określone przepisami prawa standardy i decyzja Wojewody Mazowieckiego uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności. Został wpisany do rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego.

Kancelaria

ul. Dickensa 25
02-382 Warszawa

tel. +48 22 659 50 11
fax. +48 22 659 55 57
e-mail: dpskombatant1@wp.pl