Komunia i Wyzwolenie (Comunione e Liberazione)


Spotkania

W Warszawie cotygodniowe spotkania odbywają się w każdy wtorek o godz. 19:00 w salce przy kościele Narodzenia NMP przy Al. Solidarności 80. Spotkania są otwarte dla wszystkich osób, które chciałyby poznać Ruch Komunia i Wyzwolenie.

Odpowiedzialny: Jakub Ziarno, kontakt: jziarno@gzk.com.pl,  kontakt z sekretariatem krajowym CL: sekretariat@cl.opoka.org.pl

Więcej informacji o działalności Comunione e Liberazione w Polsce można znaleźć na stronie internetowej: https://pl.clonline.org/

O wspólnocie

Komunia i Wyzwolenie (Comunione e Liberazione – CL)

Katolicki Ruch Komunia i Wyzwolenie jest propozycją drogi do poznania i umocnienia wiary chrześcijańskiej. Jak uczył ks. Giussani, założyciel Ruchu, chrześcijaństwo nie jest sztywną doktryną, lecz żywym wydarzeniem, które trwa, odnawia się i pogłębia. Jest to wydarzenie, które możemy spotkać i doświadczyć, zwłaszcza poprzez komunię i przyjaźń, gdyż Bóg stał się człowiekiem – czyli towarzyszem drogi każdego z nas. 

Formy pracy

Podstawową formą pracy w Ruchu jest tzw. szkoła wspólnoty, która polega na osobistej lekturze i medytacji tekstu w trakcie tygodnia oraz cotygodniowe spotkania, w trakcie których uczestnicy dzielą się owocami konfrontacji życia z zaproponowanym tekstem. Spotkania odbywają się w środowiskach życia parafialnego bądź w domach. Zaproszenie do udziału w szkole wspólnoty jest skierowane do każdego i bez żadnych warunków wstępnych. 

Ponadto, w CL szczególną uwagę zwraca się na trzy wymiary życia chrześcijańskiego: kulturalny, charytatywny oraz misyjny. Poszczególne wspólnoty podejmują w tych wymiarach różnorodne zaangażowania.

Historia i współczesność Ruchu w świecie

Ruch Komunia i Wyzwolenie zrodził się w połowie lat 50–tych XX wieku z doświadczenia wiary włoskiego księdza ks. Luigi Giussaniego, który porzucił pracę naukową, aby zająć się nauczaniem religii w Liceum im. Berchet w Mediolanie, gdy uderzyło go, że dla młodych ludzi wiara nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Wspólnym mianownikiem nauczania ks. Giussaniego było uznanie, że Jezus z Nazaretu jest wydarzeniem współczesnym, obecnym w znaku komunii między ludźmi. W krótkim czasie sposób jego życia i nauczania zafascynował setki, a potem tysiące młodych ludzi, co spowodowało, że wokół ks. Giussaniego uformowała się wspólnota katolicka, którą w latach 60-tych nazwał Comunione e Liberazione. Od  1982 r. Bractwo Comunione e Liberazione ma status stowarzyszenia na prawie papieskim. 

Ksiądz L. Giussani był autorem licznych książek przetłumaczonych na kilkanaście języków. Wśród nich ukazały się m.in.: „Zmysł religijny” (2000, 2015), „Chrześcijaństwo jako wyzwanie. U źródeł chrześcijańskiego roszczenia” (2002), „Ryzyko wychowawcze” (2002), „Doświadczenie jest drogą do prawdy” (2003), „Cała ziemia pragnie Twojego oblicza” (2004), „Dlaczego Kościół” (2004), „Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz?” (2006), „Zostawić ślady w historii świata” (2011), „Oddać życie za dzieło Kogoś innego”. 

Aktualnie Ruch obecny jest w ponad 90 krajach na całym świecie. Najwięcej wspólnot jest we Włoszech i Hiszpanii. Bractwo Comunione e Liberazione skupia ok. 70 tys. dorosłych członków. Od 1983 r. Ruch jest obecny w Polsce, aktualnie wspólnoty istnieją w kilkudziesięciu miejscowościach, np.  w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Wśród uczestników Ruchu są ludzie dorośli i młodzież, osoby świeckie i duchowne, przedstawiciele wszystkich środowisk społecznych.

Świadectwa

Ruch drogą do pełni

Ruch jest dla mnie miejsce, gdzie wraz z innymi osobami (towarzystwem) poszukuje i znajduję odpowiedzi na pytania: jak stawać się wolnym człowiekiem? Jaka droga prowadzi do prawdy? Kto i co, czyni mnie szczęśliwą i spokojną. To tu uczę się, czym jest prawdziwa potrzeba serca i jak ją realizować. Jak łączyć codzienne życie z wiarą, by przeżywać je w pełni. Gosia

Wiara, która potrzebuje wspólnoty

Doświadczyłam nieraz, że im trudniej, tym bardziej kogoś potrzebuję. A wiara choć ma wymiar osobisty – potrzebuje realnej wspólnoty. Zaproszenie do relacji z Bogiem w tym konkretnym miejscu rozpoczęło piękną drogę. Od początku czuję się tu jak w domu. To niezwykłe patrzeć na twarze ludzi, którzy jakby od zawsze byli moimi przyjaciółmi. Słyszę te same pytania, które ja sobie zadaję. A wśród odpowiedzi – powtarzające się słowa klucze: pragnienie serca, przyjaźń, Obecność. W świecie, w którym proponuje się czerpanie ze zdrojów wszelakich, aby się „nażyć” – tu odnajduję jedyne źródło życia – Chrystusa, który jest pełnią Życia. Asia

Kościół to życie, które zagarnia poprzez przyjaźń

Przynależąc do Wspólnoty Komunia i Wyzwolenie doświadczam uczestnictwa w żywym Kościele, który ma oblicze konkretnych osób, który przyciąga i zagarnia mnie poprzez przyjaźń. W ten sposób rozumiem, że chociaż droga wiary jest wymagająca, to jednak Chrystus przede wszystkim mnie bezwarunkowo kocha i zaprasza do udzielania odpowiedzi na miłość. Odnajduję się w metodzie pogłębionej pracy nad zadanymi tekstami i dzielenia się doświadczeniem życia we wspólnocie, gdyż pozwala mi to dostrzegać, że wiara jest – w gruncie rzeczy – wyborem największej atrakcyjności dla rozumu i serca. Jakub