Święto Papieskie w Warszawie. 6 lat temu kard. Bergoglio został wybrany na papieża

ZAPRASZAMY! • Szósta rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową będzie miała wyjątkowy charakter • Mszy Świętej za Papieża w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie będzie przewodniczył sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin • Kościół w Polsce będzie tego dnia obchodził ponadto 100. rocznicę pierwszego zebrania Konferencji Episkopatu Polski oraz stulecie przywrócenia relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Polską

Msza za Papieża Franciszka w Świątyni Opatrzności Bożej 13 marca 2019 r. o godz. 17.30.

Wejście dla wiernych od godz. 16.00. W związku z obecnością prezydenta RP Andrzeja Dudy każda osoba wchodząca do Świątyni Opatrzności Bożej będzie kontrolowana przez Służbę Ochrony Państwa.

 

Przebieg liturgii

Msza święta w intencji papieża Franciszka będzie sprawowana w języku łacińskim pod przewodnictwem kard. Pietro Parolina. Z legatem papieskim koncelebrować będą nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, abp Stanisław Gądecki – przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wraz z biskupami uczestniczącymi w tych dniach w Warszawie w 382. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.

Spodziewany jest udział najwyższych władz państwowych i samorządowych parlamentarzystów, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego. Przybędą także wierni obu warszawskich diecezji, przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń katolickich. Dla uczestników Mszy św. zostały przygotowane specjalne książeczki ułatwiające udział w liturgii w języku łacińskim. Homilię wygłosi gość z Watykanu – kard. Pietro Parolin.

Ważnym momentem w czasie liturgii (tuż po modlitwie po Komunii) będzie przekazanie Ojcu Świętemu na ręce kard. Parolina kopii Świecy Niepodległości, którą papież Pius IX w 1867 r. ofiarował Polakom prosząc, by zapalili ją w wolnej Warszawie. W setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 11 listopada 1918 r. prezydent RP Andrzej Duda zapalił ją ponownie w Świątyni Opatrzności Bożej.

Oprawę muzyczną uroczystej Mszy świętej zapewnią połączone chóry: Chór Archikatedry Warszawskiej oraz Tibi Domine z kościoła Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, pod dyrekcją Dariusza Zimnickiego.

Msza św. będzie transmitowana na antenie TVP Info

 

6. rocznica wyboru papieża

76-letni wówczas kard. Jorge Mario Bergoglio SJ z Argentyny, w latach 1998-2013 metropolita Buenos Aires, został wybrany na papieża 13 marca 2013 r. po rezygnacji z urzędu papieża Benedykta XVI. Jest 266. biskupem Rzymu, pierwszym papieżem z Ameryki. Został wybrany w drugim dniu konklawe, w piątym głosowaniu. Jako pierwszy przybrał imię Franciszek. Program swego pontyfikatu zawarł w adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium” z 2013 r.

 

Kard. Pietro Parolin

64-letni włoski kardynał jest najbliższym współpracownikiem papieża Franciszka, drugą osobą w Państwie Watykańskim. W służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej pracuje od 1 lipca 1986 r. Pracował w przedstawicielstwach papieskich w Nigerii (1986-1989) i Meksyku (1989-1992). Uczestniczył tam w negocjacjach, które doprowadziły do uznania osobowości prawnej Kościoła katolickiego i nawiązania stosunków między Meksykiem a Stolicą Apostolską. Po powrocie do Watykanu był odpowiedzialny w kierowanym przez kard. Angelo Sodano sekretariacie stanu za Hiszpanię, Andorę, zaś od roku 2000 za Włochy i San Marino.

Od 30 listopada 2002 roku był podsekretarzem ds. relacji Stolicy Apostolskiej z Państwami (tzw. „wiceszefem dyplomacji watykańskiej”). Wielokrotnie stał na czele delegacji Stolicy Apostolskiej na różne konferencje międzynarodowe, zwłaszcza nt. rozbrojenia jądrowego i do rozmów z rządami niektórych państw. Przez kilka lat przewodniczył delegacjom watykańskim rozmawiającym z władzami Wietnamu i – nieco rzadziej – Izraela. W lutym 2009 r. udało mu się wypracować porozumienie z rządem w Hanoi, które może zaowocować nawiązaniem pełnych stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Wietnamem.

W latach 2005-2007 dwukrotnie odwiedził Chińską Republikę Ludową. 17 sierpnia 2009 roku został mianowany nuncjuszem w Wenezueli, w okresie, gdy relacje między socjalistycznym prezydentem Hugo Chavezem a Kościołem były szczególnie napięte. Podczas swej posługi w tym kraju doprowadził do względnej poprawy relacji między jego władzami a Stolicą Apostolską.

Sakrę biskupią przyjął 12 września 2009 roku z rąk papieża Benedykta XVI. Papież Franciszek 31 sierpnia 2013 r. mianował go sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej. Już 22 lutego 2014 r. papież włączył go do Kolegium Kardynalskiego.

Kard. Parolin pełni także wiele innych, ważnych funkcji. Od lipca 2014 r. jest członkiem grupy kardynałów doradców, służących papieżowi radą w zarządzaniu Kościołem i w sprawach reformy Kurii Rzymskiej. Ponadto w 2014 r. papież mianował go członkiem komisji kardynalskiej nadzorującej Instytut Dzieł Religijnych (IOR). Jako kardynał jest też członkiem Kongregacji ds. Biskupów oraz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich.

Polskę odwiedził już kilkukrotnie. W 2007 r. był oficjalnym przedstawicielem papieża Benedykta XVI i Stolicy Apostolskiej na VII Dzień Papieski. Na Uniwersytecie Warszawskim wygłosił wówczas wykład nt. przełomowego znaczenia Jana Pawła II dla rozumienia papieskiej dyplomacji jako narzędzia obrony praw i godności człowieka.

W 2014 r. jego wizyta związana była z 25. rocznicą przemian ustrojowych, wznowienia stosunków dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską oraz dziękczynieniem za kanonizację Jana Pawła II. Przy tej okazji uczestniczył w Warszawie w VII Święcie Dziękczynienia, odwiedził też miejsca związane ze św. Janem Pawłem II. Natomiast w kwietniu 2016 r. był legatem papieskim na obchody 1050-lecia Chrztu Polski w Gnieźnie i Poznaniu. Ostatnio kard. Parolin był w Polsce w grudniu 2018 r. przy okazji Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach.

Zna języki: włoski, angielski, francuski i hiszpański.

 

100-lecie przywrócenia relacji dyplomatycznych między Polską a Watykanem

W 1919 r. zostały wznowione stosunki dyplomatyczne między Polską a Stolicą Apostolską po ponad 120 latach przerwy spowodowanej rozbiorami państwa polskiego. Ich oficjalne przywrócenie poprzedził przyjazd 29 maja 2018 r. do Warszawy specjalnego wizytatora apostolskiego w osobie ks. prałata Achillesa Rattiego. Jego misja miała charakter religijny i miała na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących organizacji i swobodnej działalności Kościoła, restytuowania zniesionych diecezji, obsadzania wakujących kościelnych stanowisk, odzyskiwania skonfiskowanych majątków.

30 marca 1919 r. Stolica Apostolska w sposób formalny uznała istnienie odrodzonego państwa polskiego a 6 czerwca ks. prałat Ratti został podniesiony do godności arcybiskupa tytularnego i nuncjusza apostolskiego w Polsce. Listy uwierzytelniające złożył na ręce Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 19 lipca, co oznaczało wznowienie pełnych relacji dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską

 

100-lecie Konferencji Episkopatu Polski

U początków konstytuowania się Konferencji Episkopatu Polski były trzy pierwsze ogólnopolskie zebrania plenarne biskupów zwołane po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 i 1919 roku. Szczególnie ważne było zebranie w dniach 12-14 marca 1919 r. ponieważ wtedy biskupi zajęli się kwestią regulaminu zebrań plenarnych i postanowili, że kolejne zwoła już Prymas Polski u grobu św. Wojciecha w Gnieźnie.

Oficjalne, ale nieformalne funkcjonowanie Konferencji Episkopatu Polski trwało do 15 marca 1969 r., kiedy to ówczesna Święta Kongregacja do spraw Biskupów swoim dekretem erygowała Konferencję Episkopatu Polski i zaaprobowała jej pierwszy statut. Znalazł się w nim m.in. zapis, który odnosi się do historii episkopatu Polski: „Conferentia Episcoporum In Polonia iam inde a quinquaginta annis eadem munere fungitur” – Konferencja Biskupów w Polsce już od 50 lat pełni swą posługę.

 

Nuncjatura Apostolska w Polsce

Konferencja Episkopatu Polski

Archidiecezja Warszawska