Przed Triduum – liturgiczne pro memoria

Przesyłamy najważniejsze informacje przed Triduum Paschalnym i Oktawą Wielkiej Nocy. Kolejny newsletter "Przed nami niedziela" przyślemy w piątek przed Niedzielą Miłosierdzia 

 

Wielki Czwartek

#28 marca 2024

#Komunia święta – Komunii świętej można udzielić wiernym tylko podczas Mszy świętej, natomiast chorym można ją zanieść o każdej porze dnia.

#Msza Krzyżma

 • o godz. 10.00 w Archikatedrze Warszawskiej – Msza Krzyżma, podczas której odnowimy przyrzeczenia złożone przy święceniach.
  • Pamiętajmy o przyniesieniu ze sobą własnej alby i białej stuły.
  • Do udziału we Mszy świętej zapraszamy również lektorów, a także nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Bardzo prosimy duszpasterzy opiekujących się służbą liturgiczną, aby zadbali o właściwy strój lektorów i nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Prosimy o ich przybycie na godz. 9.30.
 • Po Eucharystii spotkanie kapłanów, diakonów i kleryków Archidiecezji Warszawskiej w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Zaproszeni na spotkanie są wszyscy duchowni.

#Przyrzeczenia kapłańskie – księża nie uczestniczący w Mszy Krzyżma odnawiają przyrzeczenia złożone przy święceniach prywatnie.

#Wymiana olejów świętych

 • Należy wymienić oleje święte. Zgodnie z prawem kanonicznym oleje święte należy wymieniać co roku przed Wigilią Paschalną.
 • Po otrzymaniu nowych z kościoła katedralnego, zeszłoroczne się spala.
 • W archikatedrze oleje święte rozdzielane będą w Wielki Czwartek, w godz. 12.00 – 16.00 (w wyjątkowych przypadkach także w Wielki Piątek w godz. 12.00 – 15.00).
  • Bezpośrednio z archikatedry oleje święte odbierają parafie i kościoły rektorskie dekanatów warszawskich oraz dekanatów: kampinoskiego, konstancińskiego, laseckiego, piaseczyńskiego i pruszkowskiego
  • Dla parafii pozostałych dekanatów oleje święte odbierają księża dziekani.
 • Przypominamy, że naczynia do olejów świętych powinny być czyste i opatrzone napisami:
  – Krzyżmo św. lub S. Chrisma
  – Olej Chorych lub O. Infirmorum.
 • Jeśli oleje święte dla parafii biorą osoby świeckie, powinny posiadać pisemne upoważnienie od księdza proboszcza.

#List biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek 2024 >>>treść

#Kuria nieczynna

#Msza Wieczerzy Pańskiej

 • Kolor szat: biały.
 • Warto poinformować wiernych o nowo poświęconych olejach. Można dokonać znaku ich uroczystego wniesienia np. w procesji do ołtarza na rozpoczęcie Mszy Wieczerzy Pańskiej.
 • Przed Mszą Wieczerzy Pańskiej tabernakulum powinno być zupełnie puste. Należy pamiętać o konsekrowaniu hostii do wystawienia w Bożym Grobie i odpowiedniej liczby komunikantów dla wiernych na Mszę Wieczerzy Pańskiej i Liturgię Wielkiego Piątku.
 • W czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej uderza się w dzwony na hymn Chwała na wysokości, po czym dzwony milkną, aż do rozpoczęcia tego hymnu podczas Wigilii Paschalnej.
 • Czytania: Wj 12,1-8. 11-14 • 1 Kor 11,23-26 • J 13,1-15. 
 • Obrzęd obmycia nóg: po homilii, jeśli przemawiają za tym względy duszpasterskie.
 • Po zakończeniu liturgii z kropielnic usuwa się wodę święconą, obnaża się ołtarz, a krzyże wynosi z kościoła lub zasłania.
 • Do ogłoszeń:
  • warto poinformować wiernych o odpuście zupełnym za udział w uroczystym śpiewie Przed tak wielkim Sakramentem.
  • należy przypomnieć plan kolejnych liturgii Triduum Paschalnego.
  • należy przypomnieć o obowiązku zachowania postu ilościowego i jakościowego w Wielki Piątek i zachęcić do podjęcia go również w Wielką Sobotę.

#Liturgia godzin

 • Nieszpory odmawiają ci, którzy nie uczestniczyli we Mszy Wieczerzy Pańskiej.

 

Wielki Piątek

#29 marca 2024

#Komunia święta: Komunię świętą rozdziela się w kościele tylko podczas liturgii Męki Pańskiej, natomiast chorym, którzy nie mogą uczestniczyć w liturgii, można zanieść Najświętszy Sakrament o każdej porze dnia.

#Post ilościowy i jakościowy (powstrzymanie się od potraw mięsnych): “W Wielki Piątek Męki Pańskiej, a jeśli to możliwe, także w Wielką Sobotę, aż do Wigilii Paschalnej, wszędzie zachowuje się święty post paschalny” (Kal 20), tj. powstrzymanie się od pokarmów mięsnych i post ilościowy, “aby z podniosłym i otwartym sercem przystąpić do radości Niedzieli Zmartwychwstania” (KL110).

#o godz. 7.00 w Archikatedrze Warszawskiej — Ciemna Jutrznia.

#Kuria nieczynna

#Liturgia Męki Pańskiej 

 • ołtarz całkowicie obnażony, bez krzyża, świeczników, obrusów
 • szaty koloru czerwonego
 • Czytania: Iz 52,13 – 53,12 • Hbr 4,14-16; 5 ,7-9 • J 18,1 – 19,42.
 • Adoracja Krzyża: Podczas liturgii wierni oddają hołd tylko jednemu krzyżowi, który jest odsłaniany lub wnoszony w obrzędzie adoracji. Inne krzyże odsłania się po zakończeniu Liturgii Męki Pańskiej.
 • Warto przypomnieć o odpuście zupełnym za udział w adoracji i ucałowanie krzyża podczas celebracji.
 • Zbiórka ofiar na Grób Pański w Jerozolimie i dla chrześcijan w Ziemi Świętej.
 • Do ogłoszeń:
  • Warto uświadomić wiernych, że od adoracji Krzyża podczas liturgii Męki Pańskiej aż do Wigilii Paschalnej przyklękamy przed Krzyżem.
  • Warto przypomnieć o błogosławieniu pokarmów na stół wielkanocny.

#o godz. 20.00 przy kościele św. Anny – Centralne Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

#Liturgia godzin

 • Nieszpory odmawiają ci, którzy nie biorą udziału w Liturgii Męki Pańskiej.

 

Wielka Sobota

#30 marca 2024

#Komunia święta: Komunię św. rozdziela się tylko w formie Wiatyku, to znaczy dla umierających.

#zachęta do postu

#Kuria nieczynna

#o godz. 7.00 w Archikatedrze Warszawskiej — Ciemna Jutrznia

#Liturgia godzin

 • Nieszpory odmawiają wszyscy.
 • Komplety nie odmawiają ci, którzy uczestniczą w Wigilii Paschalnej.

 

#Wigilia Paschalna

 • Liturgię Wigilii Paschalnej należy rozpocząć po zapadnięciu zmroku
  • Przypominamy, że wydany przez Kongregację Kultu Bożego 16 stycznia 1988 roku list okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych Paschalis sollemnitatis, określa jednoznacznie: Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy: nie wolno ich rozpocząć, zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli. Zasada ta musi być interpretowana ściśle. Przeciwne jej nadużycia i tu i ówdzie praktykowane zwyczaje sprawowania Wigilii Paschalnej o godzinie, w której zwykło się antycypować Mszę niedzielną, zasługują na odrzucenie”.
 • kolor szat: biały
 • Przed rozpoczęciem Wigilii Paschalnej należy zakończyć adorację przy Grobie Pańskim (wyjmując Hostię z monstrancji i chowając w tabernakulum, bez błogosławieństwa); na figurę Chrystusa leżącego w grobie kładzie się białą zasłonę; w Grobie Pańskim ustawia się figurę Chrystusa Zmartwychwstałego. Po schowaniu Najświętszego Sakramentu wygasza się światła z wyjątkiem wiecznej lampki.
 • Czytania: Rdz 1,1 – 2,2 lub krótsze: Rdz 1,1. 26-31a • Rdz 22,1-18 lub krótsze: Rdz 22,1-2. 9-13. 15-18 • Wj 14,15 – 15, 1a • Iz 54,4a. 5-14 • Iz 55,1-11 • Ba 3,9-15. 32 – 4,4 • Ez 36,16-17a. 18-28 • Chwała • czytania z NT: Rz 6,3-11 • Mk 16,1-7. Jeżeli okoliczności duszpasterskie wymagają, aby została zmniejszona liczba czytań, należy wykonać przynajmniej trzy urywki (a nawet tylko dwa) ze Starego Testamentu (z Prawa i Proroków). Nigdy nie należy opuszczać czytania z 14. rozdziału Księgi Wyjścia i odpowiadającej mu pieśni. 
 • Odpust zupełny za odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
 • Kapłan, który celebruje lub koncelebruje Mszę Wigilii Paschalnej, może celebrować lub koncelebrować Mszę Świętą w Niedzielę Zmartwychwstania.
 • Procesję rezurekcyjną można odprawić po Wigilii Paschalnej albo rano przed pierwszą Mszą Świętą.
 • Pamiętajmy o intonowaniu: Idźcie w pokoju Chrystusa, alleluja, alleluja.

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

#31 marca 2024

#Liturgia

 • kolor szat: biały
 • Czytania: Dz 10, 34a. 37-43 • Kol 3,1-4 lub 1 Kor 5,6b-8 • Sekwencja “Niech w święto radosne” • J 20,1-9 lub Mk 16,1-7. Podczas Mszy wieczornej można odczytać Ewangelię: Łk 24,13-35.
 • Pamiętajmy o intonowaniu Idźcie w pokoju Chrystusa, alleluja, alleluja.

#Do ogłoszeń:

 • należy zapowiedzieć 17. rocznicę rozpoczęcia posługi biskupiej w Archidiecezji Warszawskiej przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego (2007) w poniedziałek 1 kwietnia.
 • należy przypomnieć o 19. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II (2005) we wtorek 2 kwietnia.
 • należy przypomnieć o tym, iż w najbliższy piątek nie obowiązuje post, można jeść mięso.
 • należy zapowiedzieć tacę na Caritas w przyszłą niedzielę.
 • należy zapowiedzieć puszkę na KUL w drugi dzień świąt.

#Liturgia Godzin

 • Godzinę Czytań odmawiają ci, którzy nie uczestniczyli w Wigilii Paschalnej.
 • Jutrznię odmawiamy wszyscy.

 

Poniedziałek Wielkanocny

#1 kwietnia 2024

#17. rocznica rozpoczęcia posługi biskupiej przez kard. Kazimierza Nycza w Archidiecezji Warszawskiej

#W modlitwie powszechnej:

 • należy uwzględnić okolicznościowe wezwanie za Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego

#Do ogłoszeń: 

 • należy przypomnieć o tym, iż w najbliższy piątek nie obowiązuje post, można spożywać pokarmy mięsne.

#Zbiórka do puszek na Katolicki Uniwersytet Lubelski

#Do wykorzystania duszpasterskiego >>> List rektora KUL

 

Wszystkim Księżom, odbiorcom naszego newslettera, życzymy błogosławionych Świąt Wielkanocnych.

Szczególne życzenia kierujemy do Was z okazji czwartkowego święta ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Niech zmartwychwstały Chrystus coraz ściślej jednoczy się z Waszym życiem i posługą!

 

Biuro Prasowe Archidiecezji Warszawskiej

(współpraca ks. Robert Bańdur)