„Duchowość dla Warszawy”: między pokorą a narcyzmem. Jak rozwijać poczucie własnej wartości?

"Pokora to cnota często wyśmiewana, ale Pismo Święte przypomina, że to właśnie za pokorę Bóg daje błogosławieństwo" - mówił o. Krzysztof Pałys OP w czasie spotkania z cyklu "Duchowość dla Warszawy", które odbyło się 19 stycznia. Dominikanin oraz psycholog Anna Czyżewska wygłosili wykład pt. "Między pokorą a narcyzmem. Jak rozwijać poczucie własnej wartości?"

Anna Czyżewska zdefiniowała pokorę i narcyzm z psychologicznego punktu widzenia. Wymieniła cechy osobowości narcystycznej, która stanowi poważne zaburzenie psychologiczne. Chociaż pokora wydaje się na pierwszy rzut oka cnotą duchową, to również psychologia widzi w niej sprawność dojrzałej osobowości, która zna swoje wady i zalety i potrafi nieustannie rozwijać się i pracować nad sobą.

– Narcyz to ten, który koncentrując się na własnej doskonałości, gardzi innymi – stwierdziła prelegentka. Zachęcała też słuchaczy do podejmowania tak zwanego „treningu wdzięczności”, który pozwala zauważyć dobro obecne w życiu każdego z nas.

O. Krzysztof Pałys OP, w swym wystąpieniu odniósł się do Pisma Świętego i tradycji ojców pustyni oraz mistrzów życia duchowego. – Pokora to cnota często wyśmiewana lub karykaturalnie przedstawiana. Pismo Święte jednak przypomina, że to właśnie za pokorę Bóg daje błogosławieństwo – mówił, a odnosząc się do licznych przykładów z Biblii, ojców pustyni i świętych pisarzy chrześcijańskich, dominikanin ukazywał wartość, znaczenie i cel pokory.

Zgromadzeni bardzo liczni słuchacze po wykładzie zadawali pytania prelegentom. Następny wykład z tego cyklu odbędzie się 7 marca.

Organizatorem wykładów z cyklu „Duchowość dla Warszawy” jest Akademia Katolicka współpracująca z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.