Przystanek Jezus na Marymoncie

Parafia: Warszawa. Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie
O godz. 18:00 Msza święta, a po niej adoracja z uwielbieniem, którą poprowadzą ewangelizatorzy i muzycy zaangażowani w Przystanek Jezus

Jako wspólnota modlitewno – ewangelizacyjna wychodzimy do innych ludzi również z propozycją wspólnej modlitwy. Raz w miesiącu pragniemy stanąć w jedności z całą Wspólnotą Kościoła i wspólnie uwielbiać naszego Boga. Spotkanie otwiera Eucharystia, a po niej rozpoczyna się trwające do godz. 20.00 spotkanie z rozbudowaną modlitwą uwielbienia a na zakończenie błogosławieństwo indywidualne Najświętszym Sakramentem.

Uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego że On jest. Uwielbienie jest najbardziej bezinteresowną formą modlitwy, ponieważ w niej nie wysławia się Pana za coś co dla nas zrobił, ale dlatego, że jest.