Promocja „Pro memoria” Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Miejsce: Dom Arcybiskupów Warszawskich
Spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych ♦ Podczas konferencji historycy przybliżą zawartość sporządzanych przez Prymasa Wyszyńskiego zapisków

Słowo wstępne wygłoszą:

  • kard. Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski
  • dr Jarosław Szarek, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Udział wezmą:

  • bp prof. Jan Kopiec, przewodniczący Rady Programowej wydania „Pro memoria”
  • prof. Antoni Dudek, UKSW, członek Rady Programowej wydania „Pro memoria”
  • prof. Jan Żaryn, Senat RP, UKSW, członek Rady Programowej wydania Pro memoria
  • dr hab. Paweł Skibiński, UW, redaktor naukowy I tomu
  • dr Ewa Czaczkowska, UKSW, Muzeum JPIIiPW, redaktor naukowy II tomu
  • dr Rafał Łatka, Instytut Pamięci Narodowej

 

Zapiski „Pro memoria” kard. Stefana Wyszyńskiego obejmują okres 1948-1981. Zainaugurowana seria wydawnicza jest pierwszą próbą całościowego i krytycznego wydania zapisek – opatrzonego aparatem naukowym obejmującym wstęp, przypisy oraz indeksy. Wydanie jest wspólnym przedsięwzięciem pięciu podmiotów: Archidiecezji Warszawskiej, Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytutu Pamięci Narodowej, dla którego jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach centralnego projektu badawczego ,,Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944-1989”.

Obecnie do czytelników trafia I tom monumentalnej serii wydawniczej obejmującej notatki Prymasa Tysiąclecia z lat 1948-1981. II tom „Pro memoria” ukaże się jeszcze w grudniu br. W sumie zaplanowano 27 tomów.

Wydanie jest wspólnym przedsięwzięciem pięciu podmiotów: Archidiecezji Warszawskiej, Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytutu Pamięci Narodowej