Czuwanie i Msza św. w wigilię Zesłania Świętego Ducha

Parafia: Warszawa. Dzieciątka Jezus na Żoliborzu
Liturgiczne oczekiwanie na dzień Pięćdziesiątnicy w kościele Dzieciątka Jezus na Żoliborzu. 20.00 – Liturgia Godzin (Godzina czytań) 20.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu 21.15 – Msza Święta wigilijna

Liturgiczne oczekiwanie na dzień Pięćdziesiątnicy w kościele Dzieciątka Jezus na Żoliborzu.

20.00 – Liturgia Godzin (Godzina czytań)
20.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
21.15 – Msza Święta wigilijna