Pomoc materialna

Pomoc osobom bezdomnym

CARITAS. Ośrodek „Tylko z Darów miłosierdzia”
01-014 Warszawa, ul. Żytnia 1 a
tel. 22 838 70 25; e-mail: zytnia@caritas.pl

MAGAZYN ODZIEŻOWY DZIAŁA PRZY OŚRODKU „TYLKO” PRZY UL. ŻYTNIEJ 1A
Odzież i obuwie wydawane są zainteresowanym we wtorki i czwartki w godzinach 9-13

CARITAS. Schronisko „Przystań”
01-258 Warszawa, ul. Wolska 172
tel. 22 836 85 73; e-mail: przystan@caritas.pl

CARITAS. Jadłodajnia św. Faustyny w Grójcu
05-600 Grójec, ul. Jana Pawła II 24
tel. 48 624 14 90

Pomoc materialna dla najuboższych

CARITAS. Ośrodek „Tylko z Darów Miłosierdzia”
01-014 Warszawa, ul. Żytnia 1 a
tel. 22 838 70 25

MAGAZYN ODZIEŻOWY DZIAŁA PRZY OŚRODKU „TYLKO” PRZY UL. ŻYTNIEJ 1A
Odzież i obuwie wydawane są zainteresowanym we wtorki i czwartki w godzinach 9-13

CARITAS. Schronisko „Przystań”
01-258 Warszawa, ul. Wolska 172
tel. 22 836 85 73

CARITAS. Jadłodajnia św. Faustyny w Grójcu
05-600 Grójec, ul. Jana Pawła II 24
tel. 48 624 14 90