Michałowice-Opacz. Wniebowzięcia NMP

O parafii
Pierwszą Mszę świętą odprawił  ks. Jana Kołaczkowskiego, proboszcz i organizator parafii, w stolarni przy ul. Raszyńskiej przerobionej na Kaplicę.
Parafię  pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP z części Parafii Raszyn i Ursus erygowano w 1951 roku.

W 1956 roku parafianie przenieśli Najświętszy Sakrament z Kaplicy- Stolarni do małej kaplicy zbudowanej z części kaplicy przy ul. Raszyńskiej. Jednak wybudowanie tej kaplicy spowodowało konflikt z władzami państwowymi, które domagały się usunięcia Księdza Kołaczkowskiego. Ostatecznie konflikt zakończył się naganą.

W 1968 roku władze państwowe wyraziły zgodę na remont kościoła (kaplicy drewnianej), która została obudowana cegłami i znacznie powiększona. Niespełna dwadzieścia lat później kard. Glemp dokonał konsekracji ołtarza i rozbudowanej kaplicy w Michałowicach.

W 1996 roku wmurowano  kamień węgielny pod budowę nowego kościoła. Dzięki życzliwości Wójta i Rady Gminy został powiększony teren działki parafialnej, dzięki czemu można było przystąpić do przygotowania fundamentów pod kościół.

Prace rozpoczęły się w 1997 roku.

W 2002 roku kard. Glemp przybył do parafii aby pożegnać starą świątynię. Po ucałowaniu stopni ołtarza parafianie wynoszą z kościoła obraz Matki Bożej w srebrnej sukni oraz portrety trzech księży, którzy budowali-organizowali parafię Ksiądz Prymas przeniósł Najświętszy Sakrament do nowej świątyni.

Rok później przystąpiono do rozbiórki starego kościoła. Parafianie zabrali kilkaset cegieł do swoich domów, które umieścili w murach, ogrodzeniach swojej posesji na znak pamięci po starym kościele. Przystąpiono od budowy Kaplicy Najświętszego Sakramentu.

W 2005 roku kard. Glemp dokonał konsekracji kościoła.

Kancelaria parafialna

ul. Szkolna 11
05-816 Michałowice

tel. +48 22 723 89 50 w.14

Kancelaria czynna:

  • poniedziałek – godz. 16:30-17:30
  • wtorek, środa, czwartek – godz. 8:30-9:30 oraz 16:30-17:30
  • sobota – godz. 8:30-9:30

Msze Święte

Niedziele i święta:
8:00, 9:30, 11:00 (dla dzieci), 12:30, 18:00
Dni powszednie:
7:00, 18:00

Księża w parafii

Proboszcz

Ksiądz kanonik Marek Małkiewicz (1990, 2011)

Rezydent

Ksiądz prałat Leon Firlej (1966, 1989, 2011)

Sędzia Sądu Metropolitalnego Warszawskiego

Spowiedź

Spowiedź w czasie każdej Mszy Świętej.