Lesznowola. Bł. Honorata Koźmińskiego

O parafii

Myśl o utworzeniu parafii w Lesznowoli podjęli Księża parafii Worów ks. Jerzy Różalski i ks. Stanisław Pawlik. Pragnienia wiernych zaczęły się konkretyzować, gdy ks. Proboszcz Czesław Wróbel zakupił w 1994 r. od Janiny Hajduk w Lesznowoli 20 arów ziemi z przeznaczeniem na utworzenie ośrodka duszpasterskiego.

Podczas wizytacji parafii Worów w maju 1995 r. J. Em. Józef Kard. Glemp poświęcił plac i wcześniej ustawiony krzyż. W czerwcu tegoż roku wikariuszem parafii Worów z obowiązkiem tworzenia nowej parafii w Lesznowoli został mianowany ks. Jan Pałka. Od 6 sierpnia 1995 r. każdą niedzielę odprawiał Mszę Św. na placu przy krzyżu.

Od września 1996 r. do maja 1997 r. trwała budowa domu parafialnego, który doraźnie pełnił funkcję Kaplicy. W czasie budowy nabożeństwa odprawiane były w świetlicy Domu Opieki Społecznej w Lesznowoli.

Od pierwszego września 1997 r. Msze św. zaczęły być odprawiane w Kaplicy parafialnej. Pierwszym proboszczem parafii został ks. Jan Pałka – zamieszkał w Lesznowoli 5.12.1998 r. Prace związane z budową Kościoła rozpoczęły się w 2000 r. Prowadzili je arch. Dariusz Karpacki i projektant Tadeusz Jankowski.

Pierwsza Msza św. w Kościele została odprawiona podczas świat Wielkanocy w 2004 r. Po świętach nabożeństwa nadal odbywały się w Kaplicy i trwały prace wykończeniowe Świątyni.

Kancelaria parafialna

ul. Piaseczyńska 7, Lesznowola
05-600 Grójec

tel. +48 48 664 64 88

Kancelaria czynna:
codziennie – godz. 17:30-18:30

Msze Święte

Niedziele i święta:
9:00, 11:00, 16:00
Dni powszednie:
19:00 (od października do Niedzieli Bożego Miłosierdzia - godz. 17:00)

Księża w parafii

Proboszcz

Ksiądz kanonik Włodzimierz Bobryk (1985, 2003)

Ojciec duchowny dekanatu grójeckiego